Aanbesteding uitgesteld om stikstof problematiek – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding uitgesteld om stikstof problematiek

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een aanbesteding uitgesteld vanwege de problematiek rond de PAS-wetgeving (stikstof). Het gaat om het project N35 Nijverdal Wierden.

Tussen Raalte en Wierden zijn al in de zomer van 2019 werkzaamheden uitgevoerd voor groot onderhoud. Tussen 8 en 16 november zou de weg worden afgesloten voor “asfalt- en maaiwerkzaamheden” zo vermeldt de nieuwswebsite van Rijkswaterstaat.

Het project dat nu stil komt te vallen is echter een groter project dat vanaf 2021 zou lopen. Wat ermee gemoeid is, is onbekend.

“Op 19 december 2018 heb ik het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden vastgesteld. In het MIRT Projectenoverzicht 2020 staat dat de realisatie van het project vanaf 2021 zou starten. Daarbij zou de aanbesteding vanaf dit najaar worden opgestart. Helaas moet ik u melden dat de aanbesteding voorlopig wordt uitgesteld.”

Momenteel ligt het Tracébesluit voor het project N35 Nijverdal-Wierden bij de Raad van State. Op dit Tracébesluit zijn beroepen ingediend die een kanttekening plaatsen bij het toepassen van het PAS op dit besluit. De zitting voor dit Tracébesluit bij de Raad van State is nog niet gepland. Er wordt nu geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 voor alle projecten, ook voor dit project.

Welke consequenties er nu aan zijn verbonden, blijft dan ook in het vage. “Daarover wordt u voor het Nota Overleg MIRT van 25 november 2019 nader geïnformeerd. ” zo laat de Minister weten en dat is dus na de “maaiwerkzaamheden”, die al in de planning lagen.

Doordat de precieze gevolgen nog niet bekend zijn en het Tracébesluit nog in procedure is bij de Raad van State, heb ik besloten om de aanbesteding nu niet parallel aan deze lopende trajecten te starten.

Daarmee komt naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws de aap wel een beethe uit de mouw. Dit is weer de gun first and ask questions later methodiek waarmee de inkoop tegelijk wordt opgestart met de planprocedure, zodat niemand ooit ergens inspraak op gehad heeft en geen democratie er ooit over hoefde in te stemmen.

Is er dan helemaal geen overleg nodig in dit inkopen voor de ruimtelijk bestuursrechtelijke muziek uit? Toch wel, medeplichtige overheden zijn in kennis gesteld van het feit dat de procedure nu maar moet worden uitgesteld. De Raad van State zou weleens boos zou kunnen worden als die ook duidelijk is geworden dat die met alle Gun First projecten geen rol van betekenis meer heeft. En misschien doen ze dan wel weer zo’n gemene uitspraak dat we ons aan onze eigen democratische regels moeten houden en daar hebben we geen zin in.

Bovenstaande beslissing heb ik ook met de provincie Overijssel afgestemd. De provincie deelt mijn standpunt dat het momenteel verstandig is om de aanbesteding aan te houden.

Zie verder:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z21124&did=2019D44022

A35 Beeldbank Rijkswaterstaat
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Emile Willems

1 thought on “Aanbesteding uitgesteld om stikstof problematiek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *