Aanbesteding onderhoud installaties BoZ teruggetrokken – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding onderhoud installaties BoZ teruggetrokken

Foto: Pixabay.com/StevePB

De gemeente Bergen op Zoom heeft de aanbesteding voor het Installatie-technisch onderhoud teruggetrokken. De aanbestedende dienst overschrijdt met de periodieke aanschaffingen het drempelbedrag en is daarom gehouden dit via een raamovereenkomst aan te besteden of iedere individuele opdracht Europees aan te besteden.  Deze laatste optie is niet doelmatig voor de aanbestedende dienst. Afgezien van de verplichting geeft een Europese procedure de mogelijkheid om (alle) potentiële aanbieders te bereiken. Een openbare aanbesteding geeft inzicht in de markt en draagt bij aan een zo optimaal mogelijke concurrentie. De aanbesteding was verdeeld in twee percelen, het onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en een perceel Onderhoud transportinstallaties.

Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn in de Nota van Inlichtingen heeft de aanbestedende dienst geconcludeerd dat de beschikbaar gestelde installatie-gegevens onvoldoende informatie voor de inschrijvers biedt. Omdat de aanbestedende dienst er waarde aan hecht dat alle inschrijvers juiste en volledige informatie ter beschikking hebben zal de aanbestedende dienst de komende periode gebruiken om de gegevens verder aan te vullen. Omdat dit tijd kost en dit mogelijk leidt tot een wezenlijke wijziging van de scope van de aanbesteding heeft de aanbestedende dienst besloten dit aanbestedingstraject te staken. De komende periode zal worden gebruikt om de installatie-gegevens aan te vullen en te actualiseren. Wanneer alle relevante informatie is verzameld zal de gewijzigde aanbesteding opnieuw worden gepubliceerd via Negometrix.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *