Aanbesteding Nederlandse deel Dubai Expo “van start”

De Europese aanbesteding voor ontwerp, bouw, onderhoud en afbouw van het Nederlandse paviljoen voor de Dubai EXPO ging volgens het persbericht 30 april van start. Dubai organiseert van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021 de Dubai EXPO. Het is de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio, waar meer dan tweehonderd landen en organisaties zich presenteren. Er worden 20 tot 25 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers verwacht.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert namens het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) de Europese aanbesteding uit voor het paviljoen. Gezien de gevraagde specialismen wordt de kans groot geacht dat de vorming van een consortium van bedrijven noodzakelijk is om de gehele opdracht te kunnen vervullen. De publicatie van een vooraankondiging op maandag 30 april 2018 en de organisatie van een informatiebijeenkomst op donderdag 31 mei 2018 zijn onderdeel van de aanbestedingsprocedure.

Het project omvat in hoofdlijnen: – Het maken van een Voorlopig Ontwerp, en een Definitief Ontwerp. – Bouw van het paviljoen, met o.a. expositieruimte, business / VIP lounge(s), restaurant & shop, functionele ruimtes (techniek, opslag, werk- en kantoorruimte, vergader- ontvangstruimte, kleedruimte, gebedsruimte, toiletten) eventuele aanleg buitenruimtes / tuin. – Onderhoud van het paviljoen gedurende de looptijd van de Expo; – Afbouw / herbestemming van het paviljoen. Informatie inzake deelname – 31 mei 2018: Informatiebijeenkomst * Opgave voor deelname aan de informatiebijeenkomst via de heer daan.stoop@rvo.nl; – 15 juni 2018 Start openbare procedure; – 21 augustus 2018 Sluitingsdatum voor inschrijvingen.

Het Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zoekt een aannemer voor het ontwerp, realisatie, onderhoud en demontage van het Nederlands Paviljoen op de Wereld Expo 2020 te Dubai. De RVO is voornemens de opdracht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Voorafgaand aan de aanbesteding houdt de RVO een informatiebijeenkomst op 31 mei 2018. Aanmelden daarvoor kan via daan.stoop@rvo.nl.

Dat is volgens Aanbestedingsnieuws wel aan te raden. Achteraf blijkt zo’n deelname nogal eens verplicht om mee te kunnen doen aan een aanbesteding. De RVO verwacht de daadwerkelijke aanbesteding 15 juni 2018 te starten, zo bericht steunpunt architectuur.

Zoals gebruikelijk heeft de Dubai EXPO 2020 een overkoepelend thema. De Emirati hebben gekozen voor het thema Connecting Minds, Creating the Future. Binnen dit hoofdthema heeft de Dubai Expo het terrein onderverdeeld in 3 subthema’s: Mobility, Opportunity en Sustainability. Elk deelnemend land wordt gevraagd voor het eigen paviljoen een werkthema te identificeren dat binnen het voorgenomen overkoepelende thema (en een van de subthema’s) past.

In overleg met een groot aantal stakeholders is voor de Nederlandse deelname gekozen voor het werkthema: The water, food & energy nexus (nexus is Latijn voor ‘verbinding’). Het thema nexus is zeer relevant voor de Golfregio. Daarbij kan Nederland zich op dit thema goed onderscheiden ten opzichte van andere landen. Ook is het goed toonbaar te maken, zowel in de programmering als in de show en duurzame functionaliteiten van het paviljoen. Het thema wordt bovendien breed gedragen, het wordt ook door de ambassades en consulaten in de regio de komende jaren als basis voor h

beoogde locatie © Expo2020Dubai 2018

un activiteiten gebruikt.

Volgens de toelichting bij de vooraankondiging is dat Thema ook nog eens nader ingevuld met een communicatieve projectpartner:

“Op basis van de Nederlandse doelstellingen en het strategische werkthema heeft creatief bureau KesselsKramer het communicatieve concept Dutch Dubai. Dit concept fungeert als de communicatieve basis, richting alle interne en externe doelgroepen, van de Nederlandse deelname. Dutch Dubai staat voor … input door KesselsKramer. Binnen dit concept worden alle activiteiten en communicatie ontwikkeld. Zodoende dient het paviljoen ook als een middel binnen de Nederlandse deelname dat fungeert als een belichaming van de Nederlandse boodschap. Op basis van dit concept wordt dan ook een ambitiedocument opgesteld dat bij de openbare procedure hoort. Daarin wordt op een meer beschrijvende manier richting gegeven voor de architectuur, bouw (gehele invulling) van het paviljoen.”

Zie de Tender op Tenderned:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/136021 (vooraankondiging)

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/136234 (marktconsultatie)

Nog meer praktische ontwerptips, voor onder meer het voorkomen van totale uitdroging bij bezoekers die buiten in Dubai moeten wachten om naar binnen te mogen:

Om de zakelijke doelgroep goed te bedienen dient het paviljoen multifunctionele faciliteiten te hebben, die voor allerlei activiteiten worden gebruikt om deze doelgroep de juiste ervaring te bieden. (denk aan: klein seminar, diner, netwerkbijeenkomst, tentoonstelling, etc.). Tevens wordt met deze faciliteiten het handelsbevorderende aspect van de Nederlandse deelname bediend.
Naast deze functionele aspecten kunnen ook de duurzame, technische installaties van het paviljoen de boodschap tastbaar maken voor bezoekers. Zo zal het zichtbaar maken van de duurzame aspecten van het paviljoen niet alleen aan de dagelijkse bezoeker in de praktijk aantonen dat Nederland oplossingen heeft voor maatschappelijke uitdagingen, maar ook de zakelijke gebruiker helpen in het vergroten van netwerken in de regio. Denk aan: water(her)gebruik / opwekking, energieopwekking, from (food)waste to energy enz.
Niet alleen het ontwerp en de (duurzame) bouw van het paviljoen dienen de doelgroepen te bedienen. De show / expositie die het paviljoen biedt mag niet onderbelicht worden. Daarin zoekt Nederland naar een engaging, immersive experience die op een wervelende en onderscheidende manier elk type bezoeker een unieke belevenis biedt. Bij wereldtentoonstellingen zijn de shows van landen regelmatig van een ietwat ouderwets kaliber. Vooral in Dubai, dat met haar wereldwijde events en congressen een voorloper is in event management, is een moderne show benodigd. De boodschap zal bij de bezoeker alleen blijven hangen wanneer die onderdeel wordt van de show. Denk aan: gaming, AR & VR in plaats van ouderwets zenden (show met enkel tekst en video’s die het publiek moet aanschouwen in plaats van ervaren).
Zelfs de ervaring in het restaurant en de shop van het paviljoen dient bij te dragen aan de positieve ervaring van gebruikers van het paviljoen, qua aanbod, bediening en ervaring.
De derde doelgroep die het paviljoen voornamelijk gebruikt is het personeel. Daarvoor zijn apart bereikbare faciliteiten nodig, voor techniek, opslag, werk- en kantoorruimte, vergader- ontvangstruimte, kleedruimte, gebedsruimte, toiletten.
Tenslotte bestaat de vrijheid om ook buitenruimtes (tuin) te betrekken bij het paviljoen. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met het klimaat in Dubai. Een voorbeeld is een lange wachtrij buiten in de woestijnzon die de ervaring van bezoekers schaadt.

Zie ook:

https://www.expo2020dubai.com/

redactie Auteur

Geef een reactie