Aanbesteding Lochem gestart in de zomer – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Aanbesteding Lochem gestart in de zomer

De inschrijving van de aanbesteding voor de N346 Schakel Achterhoek-A1 (rondweg Lochem) is gestart. Vier aannemers doen mee. Zij hebben tot het voorjaar van 2022 de gelegenheid om een offerte uit te brengen. Met daarin een ontwerp van de nieuwe provinciale weg in Lochem, de nieuwe stationsomgeving en de brug over het Twentekanaal. Voor de zomer van 2022 maakt de provincie  Gelderland de winnaar bekend en wordt ook het aanbiedingsontwerp openbaar.

Het gaat om een meervoudig onderhandse aanneming. Uit de selectieronde van de aanbesteding zijn 4 aannemers overgebleven. De provincie spreekt elk van hen afzonderlijk, zodat zij een zo goed mogelijke aanbieding kunnen doen.  Deze aanbieding werken de aannemers uit in onder meer een ontwerp en een prijsvoorstel

©gelderland 2021

. Het ontwerp moet voldoen aan de vastgelegde eisen over de ruimtelijke kwaliteit, techniek en verkeer. In het voorjaar van 2022 moet de aanbieding binnen zijn bij de provincie.

De aannemers hebben dus 9 maanden de tijd om een offerte uit te brengen. Dat is heel gebruikelijk en nodig bij een omvangrijke en complexe opgave als deze, zo stelt het persbericht van de gemeente Lochem.

Het project N346 Schakel Achterhoek-A1 is groot en complex. Vanwege de omvang van dit werk gelden strikte aanbestedingsregels en doorlooptijden. Het kost dan ook ongeveer een jaar om de aannemer te kiezen. Dat betekent dat we halverwege 2022 opdracht geven aan een aannemer om te starten met het werk. Naar verwachting heeft de aannemer ongeveer 3 jaar nodig om de nieuwe provinciale weg en de brug te ontwerpen en aan te leggen. Het is de bedoeling dat de nieuwe rondweg voor de zomer van 2025 geheel open is voor verkeer.

Bron: Lochem, 6 augustus 2021

Naschrift redactie:

Het gaat hier om een Design, Build and Maintain (DBM) op basis van de UAV-GC 2005. De selectiefase liep tot 30 april 2021.

De bewuste tender is van de Provincie Gelderland  en is al uitgeschreven op 29 maart van dit jaar, 2021. De opdracht is geplaatst op Negometrix en bevat de volgende begeleidende tekst over de aard van de opdracht.

De Provincie Gelderland, de verantwoordelijke afdeling is ‘Afdeling Uitvoering Werken’, wenst door middel van een Aanbestedingsprocedure een onderneming te contracteren die op basis van een Overeenkomst (waarop UAV-GC 2005 van toepassing is) de opdracht N346 Schakel Achterhoek-A1 gaat ontwerpen, realiseren en deels meerjarig onderhouden.

De aanleiding voor het project N346 Schakel Achterhoek-A1 ligt in de knelpunten in het bestaande verkeerssysteem. Het verkeerssysteem en de ruimtelijke inrichting voldoen op verschillende onderdelen niet aan daarvoor geldende provinciale beleidskaders. Het betreft hierbij de volgende aspecten:

A. Bereikbaarheid

Ontbrekende schakel in het netwerk
Aan de noordkant van Lochem ontbreekt een doorgaande ‘schakel’ in het provinciale netwerk tussen de N322 en de N346, met name voor de verbinding tussen de Achterhoek en de A1 en de Stedendriehoek. Deze aanwezige schakel van gemeentelijke wegen laat zich in toenemende mate als een obstakel gelden voor het regionale verkeer.
Huidige route N346
De huidige route van de N346 past niet bij de functie van de weg als gebiedsontsluitingsweg. Het verkeer wordt door Lochem over gemeentelijke wegen afgewikkeld die niet zijn ingericht op het gewenste niveau. De kwaliteit van de doorgaande route en de doorstroming van het verkeer wordt negatief beïnvloedt door de bestaande vormgeving en inpassing van de weg in het netwerk. Verder staat de capaciteit van het netwerk onder druk door de verwachte stijging van (vracht-)verkeer.

B. Veiligheid

Huidige route N346
Doordat vormgeving van de N346 niet bij de functie van de weg als gebiedsontsluitingsweg aansluit bestaan er veiligheidsissues. Belangrijke aspecten hierbij zijn de smalle delen van de route, zoals de Lochemsebrug, bomen langs de weg en erfontsluitingen die rechtstreeks aansluiten op de N346. Daarnaast zorgt het gelijkvloers kruisen van langzaam verkeer voor barrièrewerking en onveiligheid, zoals ter plaatse van de Stationsweg.

Onderliggend weggennet
Mede als gevolg van de lage kwaliteit van de N346 als regionale verbinding wordt er door (zwaar) gemotoriseerd verkeer gebruik gemaakt van alternatieve routes door en langs de kern van Lochem. Hierdoor ontstaan meer en gevaarlijkere verkeerssituaties op het onderliggend wegennet, zoals op de Ampsenseweg, de Larenseweg en de Tramstraat.

C. Ruimtelijke kwaliteit

De nieuwe N346 wordt aangelegd in een omgeving die intensief in gebruik is. De huidige inrichting in relatie tot het gebruik leidt tot knelpunten en punten die kunnen worden versterkt voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit.

 

De redactie van Aanbestedingsnieuws vond de navolgende bovendrempelige tenders van de N346:

Recente N346 tenders:

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *