Aanbesteding geplaatst voor accijnszegels – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding geplaatst voor accijnszegels

Foto: Koninklijke Joh. Enschedé

De Belasstingdienst heeft een aanbesteding geplaatst voor accijnszegels, maar kan ook worden gezien als weer een aanslag op de Koninklijke Joh. Enschedé. Immers zijn die in 2016 gestopt met het drukken van bankbiljetten, en daarmee verband houdend een  downsizing waardoor heel wat personeel op straat kwam te staan. Enschede ging zich meer toeleggen op andere producten zoals de accijnszegels. De nieuwe raamovereenkomst is er een met twee percelen beide met een looptijd van drie jaar met of 2 ( perceel 1) of 4 (perceel 2) maal een mogelijke verlenging van een jaar.

Perceel 1 bestaat uit een raamovereenkomst met één leverancier op het gebied van het origineren en produceren van de accijnszegels, voor een initiële duur van drie jaar met daarnaast twee verlengingsopties van ieder één  jaar. Daarnaast, zal er door het Ministerie van VWS een concessieovereenkomst worden afgesloten met de raamcontractant van Perceel 1 voor het produceren en transporteren van “VHK zegels”(Veiligheidskenmerk tabak)  voor een initiële duur van drie jaar met daarnaast twee verlengingsopties van ieder één jaar.

Perceel 2 bestaat uit een overeenkomst met één leverancier op het gebied van het beschikbaar stellen en beheren van een bestelportaal en distributiepunt ten behoeve van de accijnszegels. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van drie jaar met vier maal een verlengingsoptie van ieder één jaar.

Bron: Tenderned 11 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/172620

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *