Aanbesteding fietsenstalling Den Haag mislukt – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding fietsenstalling Den Haag mislukt

Laatst geupdate op juli 30, 2018 door redactie

Van onze redactie- Een aanbesteding voor een ondergrondse fietsenstalling onder Den Haag Centraal is mislukt; volgens verkeerswethouder Robert van Asten (D66) al twee keer. (Aanbestedingsnieuws vond er maar 1)  De opdracht is ingetrokken als gevolg van dat er op dezelfde plek 2 woontorens worden gebouwd. Onder de woontorens moest een fietsenstalling worden gebouwd die met een tunnel moest worden verbonden.

Tijdens de bouw was de veiligheid van mensen die gebruik maken van de fietsenstalling niet afdoende gegarandeerd, zo bericht de gemeente op de website van het KJ-plein waar je het ontwerp nu al “3D kan beleven“.

De opening van de ondergrondse fietsenstalling aan het Koningin Julianplein is vertraagd.  De belangrijkste reden van deze vertraging is de veiligheid.Er zijn veiligheidsmaatregelen nodig omdat op de fietsenstalling 2 woontorens worden gebouwd. En de maatregelen die eerder bedacht waren om de veiligheid van de fietsenstalling te garanderen blijken bij verdere uitwerking niet haalbaar. Er is op dit moment nog geen oplossing voor gevonden. Eind 2018 is er meer duidelijkheid over hoe het verder gaat.

©Den Haag 2017

Groep de Mos had vorige maand vragen gesteld, onder meer over de stand van zaken met de fietsenstalling. Op de plek waar nu fietsen geparkeerd worden, namelijk midden op het Koningin Julianaplein, was in 2012 met een commissiebrief besloten dat er gekoppeld aan de vastgoedontwikkeling een grote fietsenstalling moet komen.Gekoppeld aan de vastgoedontwikkeling van 2 enorme woontorens die op het plein worden gezet, om Den Haag Centraal heen. Ook het CDA wilde, naar aanleiding van de Voorjaarsnota, weten wie er zou moeten opdraaien voor een kostenoverschrijding, voor de onverwachts gevonden obstakels op het plein.

In september 2017 berichtte Omroep West dat de bouw van de fietsenstalling vertraagd zou worden vanwege die obstakels op het plein en een nieuwe techniek van de aannemer. Aannemer van wat? Toch niet van werk? Wij vonden geen gegunde aanbesteding dd 24 juli 2018.

ABT ontwerpt en BodemBouw bereidt voor

Het wordt dus een plein met 2 woontorens. En daaronder moet een fietsenstalling met een gang naar nog een andere fietsenstalling. En de Randstad Rail moet er in de toekomst ook nog door.  Midden op de Haagse zandafzettingen van Wormer. Trotse ontwikkelaar van het ontwerp blijkt ABT te zijn. Aldus ABT op de website van ABT.

 

Bijzondere technische eigenschappen zijn

de extreem slanke kolommen die de hoge belastingen van de bovenbouw dragen. Daarnaast worden cutter soil mix (CSM) wanden toegepast die onderdeel gaan uitmaken van de hoofddraagconstructie van de torens. Bij deze techniek wordt in de grond beton gevormd door plaatselijke grond te vermengen met een continu geïnjecteerd hydraulisch bindmiddel.  Deze toepassing  biedt een goede oplossing voor binnenstedelijke bouwprojecten, maar is in Nederland nog zelden toegepast.

ABT had in het oorspronkelijke ontwerp damwanden maar, zo lezen we bij BodemBouw, dat vonden ze bij hoofdaannemer Mobilis TBI niet zo best en hebben ze vervangen door een CSM-constructie die moet gaan fungeren als dragende wand. Dat Cutter soil mixing mengt lokale grond (In Den Haag vooral zand dus) met water en hydraulische bindmiddel.

Er zijn cutter soil mix (CSM) wanden toegepast die onderdeel moeten gaan uitmaken van de hoofddraagconstructie van de torens. Bij CSM-techniek wordt in de grond beton gevormd door plaatselijke grond te vermengen met een continu geïnjecteerd hydraulisch bindmiddel.  Deze toepassing  biedt een goede oplossing voor binnenstedelijke bouwprojecten, maar is in Nederland nog zelden toegepast. Slappe bodems lenen zich er niet te best  zie ook:  https://www.vakbladgeotechniek.nl/sites/default/files/pdf/archief/complete-pdf/Geotechniek.jan2013.pdf

Zoals te zien op de foto’s is BodemBouw al heel 2017 bezig met de fotoshoot van de draagconstructie. De CSM-wanden zijn in februari 2017 geplaatst. Dat wordt wel een heel goed gefundeerde fietsenstalling. Wie huurt er niet weleens Polen die een fietsenstallinkje moeten komen aanleggen maar daar waren ze toch echt geen jaar mee bezig met alleen de fundering. De fietsenstalling is de fundering, zo blijkt, op de website van de ontwerper. De fundering die ze nu aanleggen is dus eigenlijk de fundering van de fundering.

Daarnaast is de stalling het fundament van twee hoogbouwtorens van 90 meter, die door een aparte ontwikkelcombinatie worden gerealiseerd nadat de fietsenstalling is opgeleverd

Het meervoud van aanbesteding is aanbesteding

Even terug naar het begin, de wethouder zegt het zelf. Twee aanbestedingen mislukt? Aanbestedingsnieuws vond slechts 1 tender terug op TenderNed, specifiek voor de tunnel, die dateert uit 2016 en daarvan is afgelopen 10 juli 2018 een bericht gepubliceerd dat de opdracht niet is gegund en is ingetrokken. Daar kunnen 2 redenen voor zijn. Of, omdat we niet goed kunnen zoeken. Of, omdat het er gewoon niet is. Wè hebbe os eg t rimram gezoch. Wel tig keer op “meer laden” gedrukt bij dat tenderned. Op alles met fietsenstalling en daarna op alles met fiets en met fie.. tot in 2010 aan toe. Het was er echt maar 1 en die was niet eens gegund.

De werkzaamheden stonden blijkens de aanbestedingsstukken gepland voor medio november 2016. De eisen aan de gegadigden waren erg streng. Gegadigden moesten over een omzeteis van minimaal €5 miljoen per jaar in de utiliteitsbouw beschikken. Voor een fietsenstalling. In de aanbestedingsstukken was juist gevraagd om een plan van aanpak dat rekening hield met de projectrisico’s, alsmede de beheersing van de grondwaterdruk en de veiligheid voor de omgeving. Wil er dan niemand dat eventjes doen?

Nou ja weer een mislukte aanbesteding. Wat is hier nou zo interessant aan? Put ‘m on the pile! Nou deze is interessant omdat de stukken uit 2015 vermelden dat het gaat om een gefaseerde aanbesteding, de gemeente noemt dat een “aanbesteding met vooropdracht”. MOA, BVP, CGD, en nu ook al AMV? Die hadden we nog niet in onze verzameling. Je kan je er suf naar zoeken in de wettekst of op de website van PIANOo maar bespaar je de moeite want we googleden even en het blijkt dat er precies 1 resultaat is en dat is nou net het document waar we nu uit citeren:

Bij een aanbesteding met vooropdracht wordt de hele opdracht aanbesteed, maar wordt niet meteen de hele opdracht gegund. Dit is de zogenaamde vooropdracht en de aanbestedende partij (gemeente Den Haag) heeft het recht om (onverhoopt) de hoofdopdracht niet te gunnen. Wanneer dat laatste gebeurt wordt met de winnende aannemer afgerekend op basis van de vooropdracht. Het verlies voor de gemeente is dan relatief gering (een klein percentage van de hoofdopdracht). De inzet, zowel ambtelijk als bestuurlijk, is en blijft er uiteraard op gericht dat de hoofdopdracht zo spoedig mogelijk kan worden verstrekt.

Een gefaseerde opdrachtverstrekking kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Op dit moment wordt overwogen om één vooropdracht te geven die de engineering van de bouw betreft. De vooropdracht zal dus gericht zijn op de werkzaamheden die de aannemer moet doen om de bouw voor te bereiden.
Werkzaamheden die hier bij horen zijn het maken van werktekeningen, berekeningen, werkvoorbereiding en inkoopvoorbereiding. Naar verwachting zullen de kosten van deze vooropdracht beperkt blijven tot ca. € 200.000,00. Dit zijn geen extra kosten, maar kosten die de aannemer ook moet maken wanneer hij de
hoofdopdracht krijgt.

Zodra er een subsidiebesluit is kan de hoofdopdracht verstrekt worden en vanaf dat moment maakt de vooropdracht deel uit van de hoofdopdracht. Het kost de gemeente in dat geval geen extra geld. Komt het niet tot een hoofdopdracht dan krijgt de aannemer de kosten van de vooropdracht vergoed en zal de gemeente die kosten moeten afboeken. Afhankelijk van de voortgang van de subsidieverstrekking kan het nodig zijn om de vooropdracht uit te breiden c.q. een tweede vooropdracht te verstrekken. Dit zou bijvoorbeeld een vervolgopdracht kunnen zijn waarbij de aannemer toestemming krijgt om bepaalde materialen in te kopen (denk aan heipalen of damwanden).

Mottat nou?

Waarom waarom waarom zijn de bananen krom. Waarom zou je nou zo’n hele nieuwe procedure waar Google nog nooit van gehoord heeft, optuigen?

Toevallig (wijzen we even op) hoef je die vooropdracht voor diensten en leveringen niet zijnde de uitvoering van werk van €200.000 niet aan te besteden volgens de drempelbedragen van 2016  volgens welke dat pas moet boven de €209.000
https://www.pianoo.nl/nl/document/11815/drempelwaarden-europese-aanbestedingen-2016-2017

Dat kun je dus ook een tweede keertje doen. Zo suggereert ook de gemeente zelf. “Dit zou bijvoorbeeld een vervolgopdracht kunnen zijn voor de toestemming tot aanschaf van heipalen of damwanden“.

Wel ja. Of Damwanden. Of CSM-wanden dus, over de hele omtrek van het plein, 19 meter diep, omdat er nog twee woonkolossen van minimaal 90 meter bovenop moeten. Die dan misschien niet eens moeten. Zo bezien kun je dus helemaal los gaan met die vooropdrachten. Je vroeg niet om een werk alleen om de levering van funderingspalen, de dienst van het ontwerpen en een prijsvraag voor het betongieten. Zijn we nog wat vergeten, oh ja de levering van DaaS: dakpannen as a service. Een werk? Welnee. Dat was de hoofdopdracht. Die was ingetrokken. Nee, anders dan hadden ze het wel aanbesteed.

Misschien dat na de zomervakantie het aantal vooropdrachten een grote vlucht neemt. Wordt wel een ingewikkelde boel. Of zoals Peter Drijver van SOS Den Haag al zei tijdens een inspraakronde in de raadsvergadering van 18 november 2015

Den Haag Centraal, een grandioze opening naar het groene Koningin Julianaplein: Koekamp, Malieveld, de paardenkastanje, Willemsvaart, de zon, een uitspanning, een kleine markthal. Fietsen onder. Hoe moeilijk is het.

 

1 thought on “Aanbesteding fietsenstalling Den Haag mislukt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *