Aanbesteding dijken Zwolle van start

Voor het onderhoud aan de stadsdijken van Zwolle is een aanbesteding van start gegaan.  De voorbereiding én de uitvoering van het project zet het waterschap tegelijk ´op de markt´. De aanbesteding wordt uigevoerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Bestuurder Hans de Jong kondigt aan het eens helemaal anders te gaan doen met het dijkbeheer. Het moet innovatiever en duurzamer. De opdracht is dan ook uitgeschreven met een concurrentiegerichte dialoog.

“Hoewel we als waterschap al vanaf 1308 bestaan en dus veel ervaring hebben met dijkversterkingen en dijkbeheer, is de tijd nu rijp om dat anders aan te pakken dan gebruikelijk”, vertelt bestuurder Hans de Jong. “We kiezen voor een duurzame en innovatieve aanpak, ook in de samenwerking met een marktpartij. Bij deze aanbesteding zoeken we geen kant en klare oplossing, maar een partner die met ons in een proces tot de beste oplossing gaat komen. Door vanaf het begin samen te werken, controleren we ook beter de risico’s die zo’n groot project met zich meebrengt.”

Uiterlijk begin 2019 hoopt het waterschap de marktpartij gevonden te hebben. Vervolgens werken zij samen met bedrijven, bewoners en overheden in 2019 en 2020 de dijkversterking verder in detail uit. Naar verwachting gaat de eerste schop eind 2020 de grond in om 7,5 kilometer stadsdijken te versterken.

Ten tijde van de Uitnodiging tot deelneming aan de Eerste fase Dialoog zal de Aanbestedingsleidraad worden verstrekt.

Bron: WODC / TenderNed, 19 april 2018

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/135142

redactie Auteur

Geef een reactie