Aanbesteding Concessie IJssel Vecht 2022-35 is gestart – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Aanbesteding Concessie IJssel Vecht 2022-35 is gestart

De aanbesteding voor de Concessie IJssel/Vecht, die vorige keer was gewonnen door Keolis en waarbij geknoeid was met sideletters volgens FTM, die is nu opnieuw uitgezet. Dat blijkt uit een mededeling van de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 9 september 2021. De brief maakt alleen melding van de noodconcessie Ijssel/Vecht die december 2022 afloopt. Structurele maatregelen, zoals het opheffen van buslijnen of het ‘definitief’ aanpassen
van de dienstregeling zoals die volgen uit de Transitieplannen zijn verwerkt in de aanbestedingsdocumenten.

 

De brief is 174 pagina, s lang en niet te laden in een browser maar wel door te downloaden en te openen in Adobe. In de brief zitten als bijlagen de bestuursstukken, een gedetailleerd Programma van Eisen en een lijst met vragen van gemeenten. Ook andere stukken zijn via de raadsinformatie gepubliceerd.

 

Zie ook:

https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/692067

en

https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/695275

 

Elke 8 tot 15 jaar wordt het regionale busvervoer opnieuw aanbesteed. Deze keer is de volgende aanbesteding al na twee jaar omdat de noodconcessie IJssel-Vecht in december 2022 afloopt. De eerstvolgende concessie is de concessie IJssel-Vecht 2023-2035 (verder concessie IJssel-Vecht).
Dit is een gezamenlijke concessie van de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland die in december 2022 van start gaat met het gebied van de huidige noodconcessie IJssel-Vecht (2020-2022) exclusief het deel Veluwe Zuid. Het deel Veluwe Zuid wordt ondergebracht in een andere concessie. In december 2023
worden de delen Lelystad en IJsselmond toegevoegd.
Gedeputeerde Staten van de drie provincies hebben de documenten voor de aanbesteding van deze concessie op 31 augustus 2021 vastgesteld. Na publicatie van de aanbestedingsdocumenten start hiermee de inschrijvingstermijn voor marktpartijen. Vervoerders kunnen tot 14 december 2021 een
aanbod indienen.

Middels deze brief informeren wij u over deze aanbesteding.
Provinciale Staten ontvangen ter informatie:
1. de Reactienota ontwerp-Programma van Eisen Concessie Ussel-Vecht 2023-2035;
2. Programma van Eisen Concessie IJssel-Vecht 2023-2035;
3. Begrippenlijst Concessie IJssel-Vecht 2023-2035;
4. notitie ‘Financiering Materieel & Laadinfrastructuur Concessie IJssel-Vecht 2023-2035’.
De aanbestedingsdocumenten voor de concessie IJssel-Vecht zijn gebaseerd op de Nota van
Uitgangspunten aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Deze Nota is op 23 mei
2018 door Provinciale Staten van de drie provincies vastgesteld.
In de vergadering van 28 april 2021 van Provinciale Staten zijn aan Gedeputeerde Staten wensen en
bedenkingen meegegeven op het ontwerp-Programma van Eisen. Ook andere partijen waaronder
gemeenten, consumentenorganisaties (de ROCOV’s), aangrenzende concessieverleners, mogelijke
inschrijvers en Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland hebben hun reactie gegeven. De
binnengekomen reacties zijn beantwoord in de Reactienota (bijlage 1). Een aantal reacties gaf reden om
het Programma van Eisen (PvE) aan te passen (zie hieronder).

[…]

Op een aantal punten zijn de aanbestedingsdocumenten aangepast ten opzichte van de
aanbestedingsdocumenten voor de ingetrokken concessie IJssel-Vecht:

1 het toevoegen en actualiseren van de nieuwe landelijke eisen voor MaaS-vriendelijke concessies,
2 het verduideiijken van eisen die gedurende de implementatie voor meerdere uitleg vatbaar
bleken.
3het aanpassen van de eisen over het piatform RRReis, waarbij de provincies minimaai vijfjaar
eigenaar zullen zijn van dit platform en kiezen voor een grotere regierol voor OV-Oost als het
gaat om het beheer en de dóórontwikkeling van het platform en de bijbehorende
communicatiekanalen zoals de app RRReis.
4 het geven van meer ontwikkelvrijheld op de A-lIjnen (toestaan van een aantal afwijkende
routevarianten) en juist het behouden van rust op de stadsdiensten van Apeldoorn, Deventer en
Zwolle (hier moeten in het eerste concessiejaar de bestaande haltes worden aangedaan). Grote
wijzigingen in de stadsdiensten zullen pas vanaf de implementatieperiode besproken worden met
alle stakeholders en na Instemming van de betreffende provincie worden ingevoerd. Voor de
stadsdienst Lelystad wordt aan inschrijvers gevraagd invulling te geven aan de mobiliteitsvisie
van gemeente Lelystad.

©Keolis, 2019
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *