Aanbesteding collectiepresentatie Drents Museum – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding collectiepresentatie Drents Museum

Foto: Google Streetview

Het Drents Museum beschikt over een rijke collectie met topstukken als het meisje van Yde, de kano van Pesse maar ook de
turfschuit van Vincent van Gogh. De afgelopen jaren heeft de nadruk echter veelal gelegen op het organiseren van tijdelijke
exposities in de nieuwbouw. Daarin is het museum landelijk toonaangevend geworden, zo vindt het museum. De huidige presentatie van de vaste collectie voldoet echter niet aan dezelfde hoge standaard. Het is daarom tijd om ook voor de vaste collectie een presentatie te realiseren die eer doet aan de waarde van de collectie en tevens nieuwe doelgroepen aanspreekt. Hiermee geeft het museum de lokale geschiedenis van de provincie Drenthe weer de aandacht die het verdient, wordt een lokaal en jong publiek beter bediend en creëert het museum een spectaculaire en  andere beleving van kunst en cultuur.
Hiervoor is door “The Exhibition Studio – Moesgaard Museum” een eerste ontwerp opgesteld. Op basis van dit eerste ontwerp heeft het Drents Museum een reflectiedocument opgesteld. Dit gaat in op nog te verbeteren onderdelen en wijzigingen in het ontwerp. De (conceptuele) uitwerking van het eerste ontwerp, in samenspraak met het Drents Museum, het vervolgens produceren en werkend opleveren is de kern van deze opdracht. Parallel aan deze uitwerking zal de gebouweigenaar (Provincie Drenthe) een aantal gebouwaanpassingen doorvoeren. Deze aanpassingen hebben betrekking op veiligheid, duurzaamheid en
toegankelijkheid, maar het betreft ook aanpassingen als gevolg van de nieuwe collectie presentatie. Deze gebouwaanpassingen
en de voorliggende opdracht moeten  in nauwe samenwerking tot stand komen aangezien wijzigingen in het ene project direct
gevolgen heeft voor het andere. Om inzicht te verkrijgen in de totale werkzaamheden, is op ruimteniveau een omschrijving
gemaakt van de verwachte aanpassingen en dit is neergelegd in een ruimteboek. Dit ruimteboek  is onderdeel van de vraagspecificatie. De vraagspecificatie is geheim gehouden en wordt pas aan gegadigden verstrekt indien zij een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en ingezonden. Voor deze aanbesteding geldt een totaal budget van €2.200.000,- excl. BTW voor perceel 1 en 2 gezamenlijk (incl. stelpost verlichting). Voor correctief en preventief beheer geldt een budget van € 100.000,- excl. BTW gedurende vier jaar conform de SLA, opgebouwd uit twee jaar, met de optie deze termijn twee maal te verlengen met één jaar. Budgetbedragen worden voor deze aanbesteding aangemerkt als plafondbedragen welke niet overschreden mogen worden. 

het Drents Museum is op zoek naar partij(en) voor het nader uitwerken en realiseren op basis van de vraagspecificatie. Als onderdeel van het project wordt dit ontwerp (gezamenlijk) verder uitgewerkt tot uitvoeringsniveau en vervolgens geproduceerd en werkend opgeleverd. De opdracht bestaat uit twee percelen, te weten:

Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur/meubilair/verlichting/exhibits + levering AV hardware
Perceel 2: Ontwikkelen, produceren en installeren AV/multimedia

Deze verdeling in percelen is gemaakt omdat voor ieder perceel specifieke kennis en vakkundigheid nodig is. Partijen kunnen
inschrijven op één van de percelen of op beide percelen. In alle gevallen maken zij kans om een bijdrage te kunnen leveren aan
een vernieuwend concept. De inschrijving c.q. de voorwaarden die daarvoor zijn gesteld, zijn van toepassing voor elk perceel afzonderlijk. Opdrachtnemers nemen deel in een ontwerpteam, waarin partijen gezamenlijk de vraagspecificatie uitwerken tot een Definitief Ontwerp en een Technisch Ontwerp. Na goedkeuring kan productie, levering en plaatsing/installatie plaatsvinden. Het uitwerken van beide percelen vraagt afstemming tussen de uiteindelijke opdrachtnemers en ontwerpers van de
gebouwaanpassingen waarbij de coördinatie ligt bij de opdrachtnemer voor perceel 1. 

Bron: Tenderned 21 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228465

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *