Aanbesteding AfvalEnergieCentrale Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding AfvalEnergieCentrale Amsterdam

Amsterdam heeft via het Afvalenergiebedrijf AEB een aanbesteding uitgezet voor een Stoomkoppelleiding. Met deze aanbesteding heeft AEB tot doel het sluiten van een overeenkomst voor een ‘Stoomkoppelleiding AEC/HRC’, meer specifiek het uitvoeren van de constructie- en installatiewerkzaamheden van een stoomkoppelleiding ten behoeve van het koppelen van de Afval Energie Centrale(AEC) met de Hoog Rendement Centrale (HRC) van opdrachtgever.

De aanbesteding vindt plaats volgens de Europese openbare procedure als bedoeld in de Aanbestedingswet.

Met het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van dit beschrijvend document, inclusief bijlagen en alle andere aanbestedingsstukken. Marktpartijen kunnen op basis van de aanbestedingsstukken een inschrijving indienen.

©AEB 2019

Er wordt met één inschrijver een overeenkomst gesloten. Gunning geschied op basis van de NX Utility index en de Inschrijver met de beste score, wordt gecontracteerd.

Uw inschrijving dient uiterlijk 2.7.2021 18:00, ingediend te zijn.

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=174636&companyId=20076

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *