Aanbesteding aansluiting A9 Heiloo gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

Aanbesteding aansluiting A9 Heiloo gepubliceerd

De provincie Noord-Holland heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het verbeteren van de doorstroming van de A9. De nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo is onderdeel van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS). Dit is een gezamenlijk gebiedsontwikkelingsproject van de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar en de provincie Noord-Holland dat bestaat uit woningbouw, groenprojecten en ontsluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer.

De aansluiting is nodig, omdat wordt verwacht dat er door de (nieuwbouw)woningen en het bedrijventerrein extra verkeer ontstaat richting de A9. Door de realisatie van de nieuwe aansluiting wordt de doorstroming op de A9 verbeterd, de bereikbaarheid van de Randstad verbeterd, en het lokale wegennet minder belast.

Bron: aanbestedingsleidraad TenderNed

Voor de aanbesteding worden 5 aannemers van tevoren geselecteerd via een Europese niet-openbare procedure, volgens hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Daar is voor gekozen omdat er 1) ruim meer dan 5 aanmeldingen worden verwacht, er 2) een inspanning wordt verwacht voor het doen van een inschrijving en derhalve met een preselectie de transactiekosten worden beperkt voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvers en 3) de omvang van de opdracht dusdanig is dat een Europese procedure verplicht is en proportioneel.

Om het project ‘A9 nieuwe aansluiting Heiloo’ te realiseren heeft de Provincie Noord-Holland besloten het Werk door middel van een geïntegreerd contract op basis van de UAV-GC 2005 aan te besteden. Daarbij worden zowel meerdere fasen (ontwerp en uitvoering) als fysieke onderdelen van het Werk (verhardingen en kunstwerken) samengevoegd.

De aanbesteding is vorige week gepubliceerd op TenderNed en is te bekijken via:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/8f20f1f3e35188fbde79cad34d79e78a/pageId/D909B/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/26124/cvp/join

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *