Aanbesteding aanleg getijdenduiker Groningen in herfst 2021 – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding aanleg getijdenduiker Groningen in herfst 2021

Dubbele dijk. Foto: © Provincie Groningen

In 2022 plaatst de provincie een getijdenduiker in de zeedijk. Door deze koker stroomt twee keer per dag zout water het gebied in bij hoogwater. Tussen de dijken kan dan slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Het voorlopig ontwerp van de getijdenduiker is inmiddels klaar. In het najaar vindt de aanbesteding voor de aanleg plaats.  Op 21 september2021 is een inloopbijeenkomst over de aanleg van de getijdenduiker. Ook de vervanging van het fietspad naar de dijk staat op het programma. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 17.00 en 20.30 uur in dorpshuis Baaiermerstee, Hereweg 16A in Bierum.  Op de inloopbijeenkomst hoort u meer over het ontwerp van de duiker en de planning van de aanleg. Bij de Dubbele Dijk is ook ruimte voor experimenten met zilte teelt en aquacultuur. Dit jaar zijn de eerste proeven gestart met de teelt van garnalen, aardappelen, bonen en granen. De provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest organiseren de bijeenkomst. Aanmelden is niet nodig. Als de RIVM-richtlijnen hierom vragen, wordt het programma aangepast.

De Dubbele Dijk maakt deel uit van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl en het programma Eems-Dollard 2050. Meer informatie over deze innovatieve dijk leest u op de website van de provincie Groningen.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *