A16 `groene´ snelweg gegund aan de Groene Boog

Rijkswaterstaat heeft bekend gemaakt voornemens te zijn de aanleg van de a16 te gunnen aan combinatie De Groene Boog. De combinatie van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en voorfinancieren van het project. De combinatie verzorgt ook het onderhoud van de A16 Rotterdam gedurende 20 jaar na realisatie. De bouw start naar verwachting begin 2019. Eind 2024 gaat de weg open voor verkeer.

De aanbesteding is gevoerd met een concurrentiegerichte dialoog, waarbij een afvalrace tussen eerst 5 en daarna 3 partijen is gehouden.

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan van 11 kilometer : de A16 Rotterdam. Dat is volgens Rijkswaterstaat nodig voor een bereikbaar Rotterdam. De weg komt aan de noordoostrand van Rotterdam te liggen, dwars door natuurgebied de Vlinderstrik. De Vlinderstrik was zelf nu juist aangelegd als compensatie van de Tweede Maasvlakte. Met de aanleg van een “recreaduct” en met extra geluidsdempend asfalt, geluidsschermen en grondwallen, is het ontwerp extra groen , al moet er bij worden aangetekend dat dat vooral gebaseerd is op de aanwezigheid van een excelsheet genaamd DuboCal.

De bomenkap is bovendien al op 1 februari begonnen. (Edit: Ook zijn op 26 februari foto´s gepubliceerd van het (mirror: weghalen van leidingen) langs de Schieveensedijk en de Doekade) Je kan je daarmee vragen in hoeverre het ontwerp van `De Groene Boog´ al bij de kap is gevolgd en het gunningsvoornemen al veel eerder officieus bekend was.

De N471 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein. De weg loopt door het Lage Bergse Bos heen. Hier legt Rijkswaterstaat een halfverdiepte landtunnel aan. In januari 2018 deden drie consortia hun aanbiedingen. Na de voorlopige gunning, die op 8 maart 2018 aan gegadigden bekend is gemaakt, krijgen de consortia die de opdracht niet gegund hebben gekregen, 20 dagen de tijd om bezwaar te maken.  De aanleg start naar verwachting in 2019. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Bron: Rijkswaterstaat, 8 maart 2018

Zie eerder

Rijkswaterstaat selecteert 3 aannemers realisatie A16

Aanleg A16 Rotterdam: 5 marktpartijen door naar volgende gespreksronde

Aanbesteding concurrentiegerichte dialoog A16 in goed overleg

Aanbesteding Aanleg A16 Rotterdam aangekondigd

redactie Auteur

Geef een reactie