Railterminal Gelderland even in de koelkast vanwege CO2

Omroep Gelderland bericht dat de aanleg van de railterminal Gelderland is vertraagd. Dit zou te maken hebben met de stikstofuitspraak. Vóór de stikstofuitspraak was er volgens de provincie geen milieueffectrapportage nodig doordat de drempelwaarden niet werden overschreden;  door het wegvallen van deze drempelwaarden moet er nu wel een milieueffectrapportage komen. Volgens omroep Gelderland kan dit een […]

woonrijp maken Katwolderplein en Nachtegaalstraat Zwolle

De ontwikkeling van het Katwolderplein is een belangrijk onderdeel van de grootschalige, ambitieuze herontwikkeling en herinrichting van de westelijke stadsentree van Zwolle. Dit gebied ligt precies tussen de historische Zwolse binnenstad en de belangrijkste toegangsweg voor bezoekers, de A28. De afgelopen jaren is hier veel gebeurd. Zo is de wijk Kamperpoort gerevitaliseerd, is de infrastructuur grondig aangepast, is […]

Prorail test alles-in-een-lichtmast

ProRail test op station Hardinxveld-Giessendam een nieuwe lichtmast waarin omroep, cameratoezicht, klok, bewegwijzering, sensoren én wifi-ontvangers in één slimme mast zijn gecombineerd. De slimme masten komen ook op de stations Blerick en Vorden. Als de test slaagt, neemt Prorail de masten op in de nieuwe lijn voor stationsmeubilair. Op de perrons zijn niet alleen masten […]

Boskalis wint Groot Onderhoud N3

Een opdracht voor groot onderhoud aan de N3 is voorlopig gegund aan Boskalis. Dat project bestaat uit groot onderhoud aan het wegdek, de kunstwerken en vervanging van onder andere geluidsschermen op het traject tussen de aansluiting N3-A15 en de N3-A16. Het gaat om de hele N3: vanaf de A15 bij Papendrecht tot aan de A16 bij Dordrecht. […]

Woonrijp maken Kas-in terrein en herinrichting deel Escamplaan Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een niet openbare nationale aanbesteding gepubliceerd voor het woonrijp maken van wat Den Haag deelgebied 1 noemt, ( grenzend aan de hoek Leyweg- Escamplaan) en de gedeeltelijke herinrichting van de Escamplaan. De komende jaren worden rondom het Haga ziekenhuis ruim 600 woningen en een parkeergarage gebouwd. Voor het ziekenhuis wordt een […]

Udens geluidsscherm dubbele zonnecellen beter dan verwacht

Automobilisten die over de A50 bij Uden rijden maken sinds begin dit jaar kennis met een revolutionair nieuw type geluidsscherm, Solar Highways gedoopt, dat zonlicht kan omzetten in elektriciteit. Het unieke is dat de zonnecellen aan twee kanten licht opvangen en dus in elke richting zijn te plaatsen. De eerste resultaten zijn boven verwachting. Dat […]