Redvoertuigen veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een aanbesteding geplaatst voor een drietal redvoertuigen. De aanbesteding telt twee percelen, één perceel voor de levering en het onderhoud van twee hoogwerkers die voornamelijk ingezet zullen worden in Dordrecht en één perceel voor de levering en het onderhoud van één hoogwerker met knikarm. Een redvoertuig is in basis belast met […]

Aanbesteding Grootkeuken Stadhuis Tilburg

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren, plaatsen en installeren van de grootkeukenfaciliteiten in het stadhuis van de Gemeente Tilburg en voor het onderhouden daarvan in het eerste jaar na werkend opleveren door opdrachtnemer en acceptatie hiervan door opdrachtgever. Dit alles ten behoeve van gebruik […]

Renovatie Assendelft School

Het te renoveren pand, waarop deze opdracht betrekking heeft, is een enkellaags gebouw. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer voor de renovatie van de Assendelft School, gelegen aan de Assendelftstraat te Rotterdam. Het te renoveren pand, waarop deze opdracht betrekking heeft, is een enkellaags gebouw en biedt bij ingebruikname ruimte […]

Met waterrad plastic opvissen innovatief experiment

Rijkswaterstaat stelt de ongebruikte sluis bij Borgharen ter beschikking om onderzoek te doen naar het verwijderen van plastic uit de rivier. Ook wordt een drijvende waterkrachtcentrale getest. Deze eerste pilot is een samenwerking met Noria, een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van innovatieve methodes en technieken om het plasticafvalprobleem aan te pakken. In dit […]