Vooraankondiging renovatie gerechtsgebouw Utrecht

Rijksvastgoedbedrijf heeft een vooraankondiging van de aanbesteding van de renovatie en herinrichting van het Gerechtsgebouw Utrecht geplaatst op Tenderned. Het RVB zal de aanbesteding naar verwachting voor de kerst van 2019 opstarten met de publicatie van de aankondiging ook op TenderNed. Bij de aankondiging zullen de definitieve termijnen worden bekendgemaakt. Gelieve de fictieve planning  buiten […]

Aannemer verbouwing Markdal/Breda naar politiebureau

Het basisteam Markdal is momenteel gehuisvest in een Multi-tenant huurpand aan het Chasséveld 3 te Breda. Deze huisvesting voldoet functioneel en technisch niet meer aan de eisen en wensen die door de sector Huisvesting van de Politie en de gebruiker aan panden voor basisteams worden gesteld. Met het oog op bovenstaande is gezocht naar passende alternatieve huisvesting […]

Waarom je niet alle kennis kan inkopen

Amsterdam heeft allerlei experts in huis. Dat staat op al die visitekaartjes. Toch is de stad in staat geweest een vlakke drainage aan te kopen. Een siergoot. Waarlangs het water niet wegloopt. De aannemer die het aanlegt, de inkoper die het inkocht, de landschapsarchitect die het zo ontwierp, de adviseur op het Ministerie die zich […]

Nieuwbouw KC Avenhorn

Stichting (I)KC Avenhorn heeft een niet openbare aanbesteding geplaatst voor kindcentrum Averhorn. De aanbesteder wil maximaal 5 gegadigden selecteren. Kindcentrum Avenhorn gaat onderdak bieden aan twee basisscholen (Stichting Allure en SKO-WF), een kinderopvang (Berend Botje) en een gymvoorziening (gemeente Koggenland). Stichting (I)KC Avenhorn treedt op als bouwheer voor de realisatie van het Werk en is hiervoor de […]