Herinrichting Engboogerdbuurt Bunnik

De wijk Engboogerd in Bunnik is een naoorlogse wijk. Het huidige gecombineerde rioolstelsel is aan vervanging toe. Tegelijk met de vervanging van het riool door een gescheiden stelsel, deels met infiltratiebuizen, wordt ook de inrichting van de straten aangepakt. Er worden parkeerplaatsen aangebracht met een waterpasserende bestrating en de oude bestrating incl. opsluitbanden in de […]

Renovatie openbare verlichting Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk heeft een aanbesteding geplaatst voor het vervangen van circa 1.800 conventionele armaturen van de openbare verlichting door LED-armaturen. De opdracht moet uitgevoerd worden tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: Leveren van armaturen; Vervangen van armaturen; Ter beschikking stellen van werknemers, materieel en materiaal; Corrigeren […]

Alle inschrijvers boven budget in Rolde

Volgens een bericht op RTV Drenthe loopt de nieuwbouw van het multi functioneel centrum De Boerhoorn vertraging op doordat alle drie de inschrijvers boven het gestelde budget hadden geoffreerd. Het budget voor de nieuwbouw van de Boerhoorn waarin een dorpshuis, sporhal en een gezondheidscentrum zijn opgenomen was bepaald op € 3.100.000,- Verantwoordelijk wethouder Heijerman wil […]

Antwoorden op kamervragen Wijziging Gids Proportionaliteit

De Kamerleden van de vaste kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat hebben vragen gesteld over het nieuwe Ontwerpbesluit bij de Aanbestedingswet in verband met voorgenomen wijzigingen (Kamerstuk 32440, nr. 112) in de Gids Proportionaliteit. Dat besluit voegt onder meer een nieuw voorschrift 3.8a toe aan de Gids Proportionaliteit. Daarmee is het overheden verboden tenderkosten op voorhand […]