Schilderwerken en glas Fontys Hogescholen

De gevraagde dienstverlening in deze aanbesteding bestaat uit de volgende werkzaamheden: Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Kleinschalige plaatsing en reparatie van glas De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan en in de diverse gebouwen van Fontys, die verspreid zijn over Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Venlo en Sittard. De gebouwen omvatten onder meer onderwijsruimtes, kantoorruimtes, laboratoria, restaurants en sportzalen. Daarnaast […]

Onderhoud blusmiddelen en noodverlichting purmerend

De gemeenten Purmerend en Beemster zijn met ingang van 1 januari 2014 een ambtelijke samenwerking aangegaan. De gemeente Purmerend voert met ingang van die datum de taken uit voor de gemeente Beemster. Hiermee is de gemeente Purmerend eigenaar en beheerder van diverse panden in de gemeente Purmerend en gemeente Beemster. De gebouw gebonden installatiedelen zijn onderdeel van de vaste […]

Financiering TenderNed is geen staatssteun

Aanbestedingskalender, Negometrix en CTM, allen commerciële uitgevers van overheidsopdrachten, hebben een rechtszaak verloren bij de Europese Unie over de staatssteun aan Tenderned.  Al voordat het van rechtswege verplicht werd TenderNed te gebruiken, publiceerden zij overheidsopdrachten op commerciële basis. Met de verplichte publicatie van overheidsopdrachten op het TenderNed platform is er volgens de aanbieders sprake van […]

Aanbesteding Personenvervoer over Water Drechtsteden gepubliceerd

De provincie Zuid-Holland heeft een aanbesteding gepubliceerd voor Personenvervoer over Water (veerboot) in de Drechtsteden. Het gaat om een concessieovereenkomst voor 96 maanden. De contractduur is flexibel,  aanzienlijk langer (15 ipv 8 jaar) wanneer wordt ingeschreven met emissievrije schepen.De opdracht staat op CTM gepubliceerd. . De Opdracht zal worden gegund op basis van het Gunningscriterium […]

Bedrijfsdossier en Relaties zijn vervallen in TenderNed

Vanaf woensdag 27 november 2019 hebben ondernemers geen toegang meer tot het bedrijfsdossier. Een aanvullende functionaliteit hierop, het aangaan van relaties met andere ondernemers binnen Tenderned, is ook verwijderd. Ondernemers kunnen vanaf gisteren niet alleen niet in het eigen bedrijfsdossier maar ook niet bij de rapportages van andere onderneming(en) waar een relatie mee aangegaan is. […]

Patient Interactie en Entertainment-oplossing Radboud UMC

De scope van de te realiseren Patient Interactie en Entertainment-oplossing (PIE-oplossing)  bevat minimaal de aanschaf, implementatie, doorontwikkeling en gebruiksrecht van een PIE-oplossing. Dienstverlening voor de gehele oplossing, inclusief tablets (met OS), wandhouders, casing, up grades, support etc. Echter de aanschaf van de tablets/wandhouders/casing valt buiten de scope (zie paragraaf 1.5 [Aanschaf tablets/casing/ wandhouder]); Entertainment diensten – TV […]

Ünsal Infratechniek vervangt openbare verlichting Waddinxveen

Ünsal Infratechniek heeft de aanbesteding voor het vervangen van de openbare verlichting in Waddinxveen gegund gekregen. Er waren 10 inschrijvers op deze aanbesteding. De opdracht vangt aan op 2 december a.s. In 2000 richtte Sezai Űnsal Unsal Aannemersbedrijf en Uitzendbureau op. Als lasser en telecommonteur zag hij kansen voor een uitzendbureau op het gebied van […]

Groen realisatie en onderhoud Erpseweg Zuid, Meierijstad

Het plangebied Erpseweg Zuid wordt in de loop van de komende jaren verder ontwikkelt. Diverse woonclusters ofwel ontwikkelgebieden worden eerst bouwrijp gemaakt. Vervolgens na de bouw van de woningen wordt het plangebied woonrijp gemaakt. In deze raamovereenkomst is opgenomen; 1. Het onderhoud van braakliggende terreinen op de ontwikkellocaties en braakliggende eigendommen van de Gemeente Meierijstad buiten de ontwikkellocaties […]

Brief Minister de Jonge aanbesteden sociaal domein gepubliceerd

De in de reguliere media al veel besproken brief van Minister de Jonge over aanbesteden in het sociaal domein is nu gepubliceerd. Uit de publicatie blijkt dat De Jonge een eenvoudiger procedure wil als alternatief voor het procedureel omslachtige regulier aanbesteden.; De Jonge Ik wil het mogelijk maken om zonder een uitgebreide gunningsprocedure toch uitsluitend […]

Regio Rivierenland in gelijk gesteld kort geding “glasvezel”

De rechter heeft Regio Rivierenland op alle punten in het gelijk gesteld in een kort geding dat marktpartij Glasvezel Buitenaf had aangespannen over de aanleg, het onderhoud en het beheer van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de regio Rivierenland. De volgende stappen kunnen nu gezet worden, zoals het gunnen van de aanbesteding om de […]

Oplossing stikstofcrisis: anders eisen bij aanbesteden?

Maar liefst 80% van alle Rijksvastgoed-projecten ligt in een straal van 10 kilometer van een Natura2000 gebied. Dat blijkt uit een eerste analyse van Het Rijksvastgoedbedrijf. Programmamanager Martine Meerburg is echter optimistisch over de mogelijkheden die de stikstofcrisis biedt, zo blijkt uit de inzet bij een interview in het meest recente Kei-magazine, het huisblad van […]

Toegangscontrolesysteem ROC Aventus

Aventus is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de regio Stedendriehoek. De ontwikkeling van de talenten van studenten en cursisten staat centraal. Zo bezorgen wij hun een succesvolle startpositie in de maatschappij. Vanuit locaties in Apeldoorn, Deventer en Zutphen verzorgt Aventus zo’n 200 mbo-opleidingen en volwasseneneducatie, inclusief VAVO. Aventus heeft ca. 11.000 studenten en cursisten en 1.100 […]