(her)inrichting Eiland van Brienenoord

Het Eiland van Brienenoord in de gemeente Rotterdam ( sinds 1904) wordt omgevormd naar een getijdenpark waar eb en vloed meer invloed krijgen. Het doel van het project is zowel het vergroten van de natuurlijke dynamiek en de natuurlijke kwaliteiten als het maken van een aantrekkelijk extensief recreatielandschap waarbinnen een getijdenpark ontstaat. Om dit te […]

Kindpakket Westland aanbesteding mislukt

Het Kindpakket is een gemeentelijke minimaregeling in natura. Het doel van het Kindpakket is kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar weinig geld is (tot 120% van de geldende bijstandsnorm) sociaal te laten participeren. De gemeente Westland heeft besloten om tot intrekking van de aanbesteding over te gaan, omdat de […]

Integraal wijkonderhoud 6 wijken ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een aanbesteding geplaatst voor  het wijkonderhoud van 6 wijken, namelijk wijk Noord, Rosmalen Noord, De Groote Wielen, Rosmalen Zuid, Nuland en Vinkel, in drie percelen aan te besteden. De opdracht betreft het integrale wijkonderhoud groen en verhardingen. Waaronder begrepen moet worden het onderhoud beplanting en grasachtige vegetaties. ook behorend tot de […]