Boon-begint-horecaplatform-tenders

Aanbestedingsjurist Ireen Boon van  Trias Politica Advies lanceerde onlangs een horecaplatform voor aanbestedingen. Op het platform verschijnen specifiek tenders voor de horeca. Volgens Boon hikken bedrijven tegen aanbestedingen, omdat die te veel tijd en energie vragen. Het doel is om voor kleinere ondernemers mogelijk te maken om de overheid als klant te hebben. TenderXL beoogt ook toekomstige […]

Onkruidbestrijding op verharding Almere

De gemeente Almere heeft een aanbesteding geplaatst voor het beheer van onkruid op verhardingen en zaterdag reinigingen in haar gemeente. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Onkruidbeheersing elementenverhardingen. Beheersen onkruid-elementenverharding; Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; Uitgezonderd: sportparken; boomkransen; rubbertegels. b. Vegen en ledigen afvalbakken zaterdagavond. Beheersen veegvuil in goten van verharding; Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding, Beheersen fijn […]

Inkoop van poller-installaties Amsterdam

Anno nu staan er in de gemeente Amsterdam totaal 100 standaard (niet versterkte) pollers op 79 locaties in Amsterdam ten behoeve van verkeersregulatie. In 2018 en 2019 zijn 7 locaties uitgerust met zogeheten versterkte pollers. Deze versterkte poller-installaties beschermen het publiek op specifieke drukke locaties tegen voertuigterrorisme. De gemeente Amsterdam zal de komende jaren naar […]