Bouwteamopdracht Herontwikkeling Fruitweg 17 Den Haag

De gemeente Den Haag is voornemens om het huidige pand aan de Fruitweg 17 te herontwikkelen. Op basis van het PvE en het VO, zoals dat momenteel wordt opgesteld,  dient een integraal Uitvoeringsgereed Ontwerp gemaakt te worden en moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden. Uitgangspunt hierbij is om een bouwteamproces te doorlopen o.b.v. de UAV, waarbij […]

Reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein

De gemeente Stein heeft een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: Reconstructie van de Heidekampweg en Nieuwe Postbaan De aanleg van 5 nieuwe rotondes De aanleg van een snelfietspad. Heidekampweg en Nieuwe Postbaan zijn de poorten naar de Steinse bedrijventerreinen Paalweg, Haven […]

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd

AKRO Consult heeft afgelopen 5 oktober de Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd. In de Reiswijzer net als andere jaren een duidelijke kijk op aanbesteden bij gebiedsontwikkeling. De reiswijzer is samengesteld met medewerking van Bouwend Nederland, Het Ministerie van Binnenlandse Zaken,  de NEPROM en de VNG, met een inleiding van Kasja Ollongren. Ollongren mocht het inleidende voorwoord […]

Leudal mag zout strooien met Dikker Zeelst

Op zichzelf niet zo’n interessante uitspraak, aanbestedingsrechtelijk gezien. Tardief. Oh als bij Grossmann. Dan kun je eigenlijk al bijna ophouden met lezen. De voorzieningenrechter van Limburg heeft een aanbesteding goedgekeurd waarbij de gemeente een opdracht voor het strooien van zout had gegund aan Dikker Zeelst, die met de laagste prijs had ingeschreven. Volgens de concurrerende, […]