Renovatie cellenafdelingen PI Nieuwegein

De PI Nieuwegein is in 1999 in gebruik genomen. Het project in deze niet openbare aanbesteding omvat in hoofdzaak de renovatie van de cel afdelingen (circa 24.827 m2) . Het betreft de vervanging van de vloer- en wandafwerking en de vervanging van de waterleiding en watervoerende installaties. Naast de werkzaamheden zoals boven omschreven en  in […]

SLA Verwijderen groeiplaatsen Japanse duizendknoop

De gemeente Amsterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor het verwijderen van de Japanse duizendknoop (JDK) in de stad. Het verwijderen van groeiplaatsen lijkt, qua algemene definitie van het woord groeiplaatsen, iets te abrupt. De aanbesteding is verdeeld in 2 percelen. Een binnen de ring A10 en een buiten de ring A10. De Scope van de […]

Geen inschrijvingen: ‘nieuwe marktconsultaties’ waterbus

De provincie Zuid-Holland wil op korte termijn starten met het consulteren van marktpartijen voor de Waterbus Rotterdam – Drechtsteden. Dit schrijft gedeputeerde Jeannette Baljeu afgelopen 1 oktober in een brief aan de Statenleden. De deadline voor inschrijvingen voor de Waterbus verliep op 30 september. Er zijn echter geen inschrijvingen gedaan. Het huidige contract loopt in […]