Heraanbesteding Design & Build international campus Almere Poort

Onderhavige aanbesteding was reeds opgestart in 2018. Door omstandigheden zag de gemeente Almere zich genoodzaakt om de procedure begin 2019 te beëindigen. Deze opnieuw opgestarte aanbesteding betreft weliswaar hetzelfde project en dezelfde ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden, echter de omvang van de opdracht is substantieel gewijzigd. Daarom wordt de procedure vanaf de selectiefase opnieuw gestart, waarbij marktpartijen […]

Beelden 112 Incidenten in Noord-Brabant

Stichting Regionale Omroep Brabant zoekt één dienstverlener die voor een periode van maximaal vijf jaar zogenoemde 112-diensten gaat verzorgen in de gehele provincie Noord-Brabant. De gevraagde dienstverlening bestaat – op hoofdlijnen – uit het zo snel mogelijk leveren van actuele foto- en videobeelden, als ook interviews en achtergrondinformatie (aangeduid als ‘Content’) van 112-incidenten binnen de provincie Noord-Brabant aan […]

Achterstallig onderhoud garage “Plaza Arena” P10

De opdracht ‘vernieuwbouw Garage Plaza Arena P10’ is door de afdeling Garageparkeren (GP) opgesteld als onderdeel van het allesomvattend strategisch plan om alle assets, waar GP voor verantwoordelijk is, minimaal op niveau 3 conform de NEN 2676 te brengen. In grote lijnen gaat het hier om het uitvoeren van éénmalig (groot) onderhoud (vernieuwbouw) aan de garage Plaza Arena […]