Aanbesteding Jeugdzorgplus NH inderdaad vooringenomen

Aanbestedingsnieuws heeft de aanbesteding van Jeugdzorgplus Alkmaar op TenderNed teruggevonden. We kunnen eens zien hoe de aanbesteding eruit ziet. Het blijkt te zijn gegaan om een mededingsingsprocedure ex. art. 2.38 Aanbestedingswet. Op 28 oktober zocht Aanbestedingsnieuws nog naar de aanbestedingsstukken van de Jeugdzorgplus aanbesteding op TenderNed. Die kregen we niet gevonden omdat hangende uitspraken bij […]

Herinrichting Utrechtseweg Zeist

De gemeente Zeist is voornemens een opdracht te verstrekken voor de herinrichting van de Utrechtseweg vanaf de Jordanlaan tot en met de kruising Utrechtseweg- Kromme Rijnlaan – De Dreef. De Utrechtseweg is één van de belangrijkere toegangswegen van de gemeente Zeist. Belangrijkste uitgangspunten van de opdracht zijn: Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Utrechtseweg. […]

Brugbesturing IJsselbruggen in Doetinchem

De Oude IJssel meandert door de stad Doetinchem. Om de stadsdelen voor wegverkeer te verbinden zijn diverse bruggen gerealiseerd. De Oude IJssel wordt als vaarweg door zakelijke en recreatieve scheepvaart gebruikt. Om ook doorgang voor de scheepvaart te kunnen verzorgen zijn in Doetinchem zes van de bruggen beweegbaar. Het jaar van aanleg en ingebruikname van […]

Gesloten verhardingen (Asfalt) Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel

De Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland heeft een aanbesteding geplaatst voor gesloten verhardingen in het werkgebied Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De opdracht betreft het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden. De opdracht bestaat op hoofdlijnen uit onderstaande werkzaamheden: verwijderen funderingslagen verwijderen asfaltverhardingen verwijderen markeringen (wegenverf en thermoplast) opbreken van elementverharding, kantopsluiting en straatafwatering (beperkt) verrichten van grondwerk […]

Poep, pies, granulaat en biogas

Gisteren 28 oktober heeft de gemeente Assen de uitkomst gepubliceerd van de marktconsultatie luierrecycling Drenthe. Doel van de marktconsultatie was het inwinnen van advies van marktpartijen, dat kan worden gebruikt bij de planning en uitvoering van een aanbestedingsprocedure. Door het opstellen van een verslag van de marktconsultatie en dit te publiceren wil Assen voorkomen dat er […]

Geen aandacht voor omkoping bij gemeenten

Uit een diepteonderzoek van Bureau Broekhuizen uit Amersfoort naar de weerbaarheid van gemeenten blijkt dat er beleidsmatig weinig aandacht is voor omkoping bij aanbestedingen. Wat je dan moet doen is bij een grote meerderheid van de ambtenaren niet bekend. Bovendien heeft het geen prioriteit, zowel niet op het bestuur als op de werkvloer. De conclusies […]

Vernieuwers Fries staken opdracht om aanbestedingsplicht

Het Fries Dagblad meldt dat het vernieuwen van het Friese onderwijs stil ligt, tot er duidelijkheid is over hoe het moet met de Europese Aanbestedingsregels. De opdrachtverstrekking aan de Friese werkgroep overschrijdt namelijk de drempelwaarden voor het Europese Aanbesteden. Alleen voor het Fries leverde het vernieuwingsprogramma problemen op, omdat hiervoor de bevoegdheid bij de provincie […]

verkoop en ontwikkeling Engweg 8-14 Driebergen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een nationale aanbesteding geplaatst met betrekking tot de (ver)koop en ontwikkeling van Engweg 8-14 te Driebergen door de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zijnde de Aanbestedende dienst. De Engweg 8-14 grenst direct aan het centrumgebied van de kern van het dorp Driebergen en wordt gegeven de functies in de directe omgeving en voornoemde ligging geschikt geacht […]

Brug Noordhollandsch Kanaal Amsterdam

Het project ‘Brug over het Noordhollandsch Kanaal’ is onderdeel van het programma ‘Sprong over het IJ’. Steeds meer voetgangers en fietsers willen het IJ oversteken en het aantal reizigers neemt fors toe. De veerponten kunnen deze toenemende stroom niet goed meer verwerken. Met het programma ‘Sprong over het IJ’ wil de gemeente Amsterdam de oversteek structureel verbeteren. Het […]

Rijksbrede inkoopstrategie gepubliceerd

Duurzaam, sociaal en innovatief. Het waren al de uitgangspunten van de Europese en de Nederlandse wetgever maar die staan nu ook nog eens in een nieuw rapport met een mooie visual in de rijkshuisstijl. Het zijn ook de uitgangspunten van de Rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’. De inkoopstrategie is door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken […]

Politiek stelt opnieuw vragen aanbesteding jeugdzorg

De PVDD heeft 18 oktober opnieuw kritische vragen gesteld over de aanbesteding Jeugdzorg 18 gemeenten in Noord-Holland. Ook in Castricum worden raadsvragen gesteld over de aanbesteding Jeugdzorgplus.  Hier stellen GroenLinks, PvdA en SP dat er een vreemd luchtje zit aan de aanbesteding. Janine Visser van de  PVDD Alkmaar wil de onderste steen boven, ten aanzien van […]

Nieuwbouw Campus aan De Lanen Rosmalen

Voor de nieuwbouw van Campus aan De Lanen is Stichting Signum op zoek naar een uitvoeringsteam waarbinnen de disciplines bouwkunde en installatie (werktuigkundig en elektrotechnisch) zijn vertegenwoordigd. Campus aan De Lanen dient verder flexibel van opzet te zijn, alsmede onderhoudsarm en schoonmaakvriendelijk in gebruik. Zo dient een deel van het gebouw zelfstandig te gebruiken en […]