Herbestemming museumpand Venlo

In november 2017 heeft het museum van Bommel van Dam het pand aan de Deken van Oppensingel verlaten. Het museum verhuist naar het tegenover gelegen voormalige hoofdpostkantoor Keulse Poort. Het voormalige museumpand is tijdelijk gebruikt door de Universiteit Maastricht en is per 1 augustus 2019 weer beschikbaar gekomen. Het pand maakt onderdeel uit van het Venloos collectief geheugen. […]

Realisatie herbestemming Christus Koningkerk Heerlen

De gemeente Heerlen heeft een aanbesteding geplaatst voor de realisatie van de herbestemming van de Christus Koningkerk in Nieuw-Einde, gemeente Heerlen. De opdracht betreft op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: Aanleg van overlast beperkende maatregelen; Inrichten werkterrein (incl. aanbrengen en een latere fase verwijderen van voorzieningen bouwplaats); Aanleggen van tot de infrastructurele omgeving behorende bouwkundige elementen; Nieuw- […]

Infra Dam mocht worden uitgesloten van tender om omkopingsonderzoek

De gemeente Amsterdam mocht Infra Dam uitsluiten van een aanbesteding, omdat het bedrijf in het verleden betrokken was bij een omkoping. Nadat Infra Dam als winnaar uit de aanbesteding kwam hield de gemeente een BIO-onderzoek (Beleidsregel Integriteit en Overeenkomst, viz https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/) Daaruit rees het vermoeden dat ene [naam 4] nog steeds de touwtjes in handen […]

VGZ houdt aanbesteding eerstelijns diagnostiek

VGZ heeft in haar inkoopbeleid laten vastleggen dat het allemaal doelmatiger moet met zorginkopen, voor met name diagnostiek. Daarom houdt de zorgverzekeraar een aanbesteding integrale diagnostiek. VGZ start in negen regio’s vanaf 2020 met integrale digitale diagnostiek. De zorgverzekeraar streeft in het kader van zijn programma Zinnige Zorg naar integrale digitale diagnostiek door het realiseren […]