Pianoo oproep voor onderwerpen MVI Congres

Op 12 december 2019 organiseren PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) namens de Rijksoverheid het 4e MVI congres. Inkoopprofessionals, beleidsmakers en juridische experts zijn uitgenodigd om voor de discussietafels inspirerende voorbeelden, verhalen of ideeën aan te dragen. Met MVI kunnen meters worden gemaakt in het versnellen van een aantal belangrijke maatschappelijke transities; onder meer […]

Nieuwe waterglijbaan De Meermin Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft een aanbesteding geplaatst voor de levering van een nieuwe, en de sloop van de oude waterglijbaan. De aanschaf van een nieuwe waterglijbaan zal leiden tot de volgende werkzaamheden: Slopen en afvoeren bestaande glijbaan; Leveren en monteren nieuwe glijbaan; Bouwkundige werkzaamheden zoals grondwerkzaamheden, aanbrengen fundering, herstelwerkzaamheden beschadigde verharding tegelwerk en onverharde grond. Onderhoudswerkzaamheden […]

inkoop van Beeldmateriaal BghU

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) heeft een aanbesteding geplaatst voor de inkoop van beeldmateriaal. De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de deelnemende gemeenten ( Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht , Utrechtse Heuvelrug en Zeist ) en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Utrecht. De […]

Aanbesteding uitvoerend werk Aeres Hogeschool Almere

De opdracht behelst in hoofdzaak het in 2 percelen (bouwkundig perceel en een installatieperceel) realiseren van de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere (het Werk). Voor uitvoering van het Werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten en dus in percelen aan te besteden. Het eindresultaat moet derhalve gerealiseerd […]