Vervoer decors en technische materialen theaterproducties HNT

Het Nationale Theater is op zoek naar een Nederlandse vervoerder met ervaring in de Nederlandse theaterbranche en met een geschikt wagenpark. Verder wil de Stichting Het Nederlands Theater dat  het bedrijf is gevestigd binnen redelijke afstand (+/- 50km) van Den Haag. Wil men meewerkende chauffeurs met ervaring bij het bouwen van decors en/of aansluiten van theater-technische […]

Rechter: Heraanbesteding kisten defensie terecht

Weer een mislukte defensie aankoop. En nu, aluminium cases. Het Ministerie van Defensie had graag standaard en customized aluminium kisten en inlays voor het vervoer en de opslag van goederen gehad. Van aluminium want dat is niet te zwaar. Dat moest voor een raamovereenkomst voor 2 jaar, met een gunning aan de economisch meest voordelige […]

Onderhoud Sprinklers Erasmus MC

Het Erasmus MC zoekt via een openbare procedure een geschikte leverancier voor het geplande periodiek onderhoud aan haar sprinklerinstallaties. Deze aanbesteding omvat het preventieve onderhoud, storingsonderhoud, twee wekelijks testen, assistentie bij jaarlijkse inspectie en, indien noodzakelijk, vervanging of modificatie. Het ziekenhuis stelt via de sprinklerbeveiliging zeer hoge eisen aan de betrouwbaarheid van deze installatie die ten doel heeft […]

Speeltoestellen en kunstgras valondergronden Purmerend

De gemeente Purmerend is verdeeld in de volgende zeven wijken: Overwhere; Centrum; Weidevenne; Purmer-Noord; Wheermolen; Gors; Purmer-Zuid. De gemeente Purmerend streeft er naar om de diversiteit in speelwaarde en in leeftijd per  wijk zo groot mogelijk te houden. In totaal zijn er op dit moment circa 350 speelplekken verdeeld over deze zeven wijken. Ieder jaar […]