Schapenbegrazing zuid-oost Friesland stopgezet

De aanbesteding voor gescheperde schapenbegrazing in zuid-oost Friesland zie ook Gescheperde schapenbegrazing zuidoost Friesland is beëindigd omdat er geen(geldige)  inschrijvingen waren ontvangen. De aanbestedende dienst start de Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging op. Geen wonder ook dat er geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen, gezien de 11! aanbestedingsdocumenten die doorgeworsteld moeten worden. Vraag is of Staatsbosbeheer daar niet bewust […]

Aanbesteding Gymvervoer Opsterland

In de gemeente Opsterland zijn een aantal dorpskernen zonder een eigen sportaccommodatie, het zijn Frieschepalen, Lippenhuizen en Luxwoude. De scholen binnen deze dorpskernen zijn aangewezen op het gebruik van een sportaccommodatie elders. Om de kwaliteit en continuïteit van het bewegingsonderwijs te ondersteunen heeft de gemeenteraad besloten voor de scholen in deze dorpskernen gymvervoer te (blijven) […]

Herinrichting Rijnstraat en Turfmarkt Katwijk

Katwijk heeft een aanbesteding geplaatst voor de herinrichting van de Rijnstraat en de Turfmarkt. De omvang van het project betreft het uitvoeren van groot onderhoud aan het asfalt en aanpassingen in de inrichting. De gemeente heeft het voornemen uitgesproken om de noodzakelijke vervanging van het asfalt te combineren met maatregelen om de maximumsnelheid op de Rijnstraat […]

Aanbesteding grafische vormgeving Amsterdam

De opdracht grafische vormgeving omvat de levering van DTP-diensten (desktoppublishing) en ontwerpdiensten binnen de huisstijl van Amsterdam. Dit is inclusief productiebegeleiding. De opdracht is niet verdeeld in percelen. De opdracht grafische vormgeving omvat circa 1.100 projectopdrachten met naar schatting een omvang van maximaal €1.650.000 per jaar (exclusief BTW). Dit betreft een indicatie op basis van de historie waaraan […]

Ecotoplaag Oosterschelde tegen kusterosie

De vooroevers langs de Oosterschelde en Westerschelde zijn op verschillende plaatsen aangetast door erosie en voldoen hiermee niet meer aan de landelijke veiligheidsnorm. Met “een extra laag die boven op de vooroeverbestorting komt” moeten de natuurwaarden van de Oosterschelde hersteld worden. Al meldt Robert Jentink in hetzelfde Rijkswaterstaat-interview dat de toplaag wordt aangelegd voor het verbeteren […]