Aanbesteding afvoeren infill buitenterrein Dongen stopgezet

De gemeente Dongen had een aanbesteding geplaatst voor het afvoeren van 7.557 ton infill (zand/rubber mengsel) van het buitenterrein op de locatie Vierbundersweg 15, 5107 NL in Dongen. waarbij De infill diende te worden afgevoerd naar een voor opslag of voor opslag en verwerking van de te af te voeren infill vergunde inrichting ingevolge de Wabo. […]

Glasbewassing provinciehuis Noord-Brabant

De dienstverlening houdt het volgende in: De opdracht omvat het bewassen van ramen (glas binnen/buiten en separatieglas) en overige aan glasbewassing gerelateerde oppervlakten. – Gevelglas dubbelzijdig 15.494 m2; – separatieglas dubbelzijdig 6.408 m2; – Overige glasoppervlakte 1.424 m2. Verder zijn er ook nog diverse overige punten die gereinigd dienen te worden. We noemen zonder compleet […]

TenderNed niet te bekijken via Internet Explorer

TenderNed is niet goed te bekijken via Internet Explorer. Daarom raadt TenderNed aan een andere browser te gebruiken. Internet Explorer 11 is in 2013 uitgebracht en wordt al lange tijd niet meer ondersteund door eigenaar Microsoft. Het gebruik van de browser loopt dan ook hard terug. Microsoft adviseert inmiddels zelfs om Explorer niet meer als […]

Groenvoorziening en terreinonderhoud Aeres locaties

Met deze aanbesteding beoogt Aeres drie leveranciers te contracteren (één per perceel) ten behoeve van het onderhoud van groenvoorziening en terrein voor de aangegeven locaties Aeres. Een en ander vindt plaats op basis van een verrichtingenbestek (beheergroepen en frequenties). Daarnaast kan er in aanvulling incidenteel sprake zijn van het op afroepbasis afnemen van aanvullende werkzaamheden. Na afprijzing van de verrichtingenbestekken is […]