Concessieovereenkomst Abri’s vervoerrregio Amsterdam

Deze aanbesteding betreft een concessie opdracht van het Beheer, Onderhoud en Reclame exploitatie van Abri’s binnen de Gemeenten Edam Volendam, Landsmeer en Waterland.te weten 12 abri’s Landsmeer, 41 in Edam Volendam en 13 in Waterland. Dus in totaal 66 abri’s met 63 reclamevitrines ( 3 alleen de achterzijde). Recentelijk heeft opdrachtgever een Europese aanbesteding ‘Levering […]

Design, Build en Maintain opdracht Sportcentrum Kapelle mislukt

De gemeente Kapelle heeft het voornemen om aan de Vroonlandseweg 45 te Kapelle een sportcentrum te realiseren door middel van een Design, Build en Maintain opdracht. Dit sportcentrum zal bestaan uit een combinatie van een sporthal, een zwembad, gymzaal en horecagedeelte. De omvang van de Opdracht bestaat uit het ontwerpen, bouwen en onderhouden (UAV-gc, DBM contract) […]

Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat omvat in beginsel de verbetering van de zeedijk tussen de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog en het dijkmagazijn van waterschap Noorderzijlvest ter hoogte van Westpolder (ca. 9,1km zeedijk). Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). Momenteel bevindt het project zich in de verkenningsfase. Als onderdeel van de verkenningsfase wordt onderzocht in […]

Levering gasloze spuitcabine tramremise Nieuwegein

Het vestigen van een remise in een aardgasloze omgeving, heeft als consequentie dat men, wat men ook aanschaft, niet afhankelijk kan zijn van aardgas. De initiële opdracht bestaat uit het leveren, installeren en onderhouden van de spuitcabine gedurende een periode van 5 jaar. Het onderhoud kan na deze initiële looptijd maximaal 2 keer voor 5 […]