GT Print Centraal aanbesteed door VNG

Onder de noemer Gemeentelijke Telecommunicatie besteedt VNG Realisatie voor gemeenten printdiensten aan. Gemeenten nemen op de door hen gewenste wijze en tegen collectieve tarieven printdiensten af. Gemeenten kunnen meedoen met één centrale aanbesteding en hoeven dus niet zelf aan te besteden. Ook het contractbeheer wordt door VNG Realisatie uitgevoerd. Dit ontzorgt de gemeenten en verlaagt […]

Openbare aanbesteding Railterminal Gelderland

Gedeputeerde Staten Gelderland kiezen voor het starten van een openbare aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van Railterminal Gelderland (RTG). In een openbare aanbesteding kunnen marktpartijen inschrijven voor het realiseren en exploiteren van de railterminal. Hiermee hebben alle marktpartijen die geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid om mee te doen. Een openbare aanbesteding is de beste manier […]