Aanbesteding Noord-Willemskanaal (Gr) gestaakt

De aanbesteding voor voorbelasting en kadewerk aan het Groningse Noord-Willemskanaal is gestopt i.v.m. de problematiek/onduidelijkheid omtrent PFAS-houdende grond. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Een definitief kader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie kan nu nog niet worden opgesteld omdat […]

Renovatie Krammersluizen

Het Krammersluizencomplex in de Philipsdam is de verbinding tussen de Oosterschelde en het Volkerak-Zoommeer. Het complex is gebouwd op een kunstmatig eiland en bestaat uit twee gescheiden delen: een deel voor de beroepsvaart en een deel voor de recreatievaart. Beide sluizen hebben eigen voorhavens en gescheiden aanlooproutes. Het sluizencomplex is opgeleverd in 1987en was midden jaren ’70 het grootste […]