Nieuwbouw Sportcentrum Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft een aanbesteding geplaatst voor de nieuwbouw van een sportcentrum. Zie ook Zaltbommel gaat niet over een nacht zwemwater.. De opdracht heeft de vorm van een aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012. Daarnaast zullen de aannemers een coördinatieovereenkomst aangaan. Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: meerdere percelen, maximumaantal: 2. De aanbestedende dienst behoudt zich […]

Den Haag zoekt 15 allround fotografen

De Gemeente Den Haag is voornemens de raamovereenkomst aan te gaan met vijftien fotografen. De opdrachten worden op de volgende wijze verdeeld over de fotografen: In verband met de aard van de opdrachten maakt opdrachtgever, na het sluiten van de raamovereenkomst tussen opdrachtgever en vijftien fotografen, voor iedere opdracht een keuze uit één van de […]