Herbestemming museumpand Venlo

In november 2017 heeft het museum van Bommel van Dam het pand aan de Deken van Oppensingel verlaten. Het museum verhuist naar het tegenover gelegen voormalige hoofdpostkantoor Keulse Poort. Het voormalige museumpand is tijdelijk gebruikt door de Universiteit Maastricht en is per 1 augustus 2019 weer beschikbaar gekomen. Het pand maakt onderdeel uit van het Venloos collectief geheugen. […]

Realisatie herbestemming Christus Koningkerk Heerlen

De gemeente Heerlen heeft een aanbesteding geplaatst voor de realisatie van de herbestemming van de Christus Koningkerk in Nieuw-Einde, gemeente Heerlen. De opdracht betreft op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: Aanleg van overlast beperkende maatregelen; Inrichten werkterrein (incl. aanbrengen en een latere fase verwijderen van voorzieningen bouwplaats); Aanleggen van tot de infrastructurele omgeving behorende bouwkundige elementen; Nieuw- […]

Infra Dam mocht worden uitgesloten van tender om omkopingsonderzoek

De gemeente Amsterdam mocht Infra Dam uitsluiten van een aanbesteding, omdat het bedrijf in het verleden betrokken was bij een omkoping. Nadat Infra Dam als winnaar uit de aanbesteding kwam hield de gemeente een BIO-onderzoek (Beleidsregel Integriteit en Overeenkomst, viz https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/) Daaruit rees het vermoeden dat ene [naam 4] nog steeds de touwtjes in handen […]

VGZ houdt aanbesteding eerstelijns diagnostiek

VGZ heeft in haar inkoopbeleid laten vastleggen dat het allemaal doelmatiger moet met zorginkopen, voor met name diagnostiek. Daarom houdt de zorgverzekeraar een aanbesteding integrale diagnostiek. VGZ start in negen regio’s vanaf 2020 met integrale digitale diagnostiek. De zorgverzekeraar streeft in het kader van zijn programma Zinnige Zorg naar integrale digitale diagnostiek door het realiseren […]

Pianoo oproep voor onderwerpen MVI Congres

Op 12 december 2019 organiseren PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) namens de Rijksoverheid het 4e MVI congres. Inkoopprofessionals, beleidsmakers en juridische experts zijn uitgenodigd om voor de discussietafels inspirerende voorbeelden, verhalen of ideeën aan te dragen. Met MVI kunnen meters worden gemaakt in het versnellen van een aantal belangrijke maatschappelijke transities; onder meer […]

Nieuwe waterglijbaan De Meermin Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft een aanbesteding geplaatst voor de levering van een nieuwe, en de sloop van de oude waterglijbaan. De aanschaf van een nieuwe waterglijbaan zal leiden tot de volgende werkzaamheden: Slopen en afvoeren bestaande glijbaan; Leveren en monteren nieuwe glijbaan; Bouwkundige werkzaamheden zoals grondwerkzaamheden, aanbrengen fundering, herstelwerkzaamheden beschadigde verharding tegelwerk en onverharde grond. Onderhoudswerkzaamheden […]

inkoop van Beeldmateriaal BghU

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) heeft een aanbesteding geplaatst voor de inkoop van beeldmateriaal. De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de deelnemende gemeenten ( Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht , Utrechtse Heuvelrug en Zeist ) en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Utrecht. De […]

Aanbesteding uitvoerend werk Aeres Hogeschool Almere

De opdracht behelst in hoofdzaak het in 2 percelen (bouwkundig perceel en een installatieperceel) realiseren van de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere (het Werk). Voor uitvoering van het Werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten en dus in percelen aan te besteden. Het eindresultaat moet derhalve gerealiseerd […]

Naam gedeputeerde Overijssel op trein latere aanbestedingswinnaar wekt wrevel

Eergisteren werd bekend dat Keolis de aanbesteding voor het regiovervoer in Overijssel heeft gewonnen. Dat Keolis de naam van gedeputeerde Boerman (Christenunie) op een trein heeft laten zetten, terwijl enkele weken daarna bleek dat Keolis ook de opdracht voor het busvervoer won, wekt wrevel bij overige partijen in de raad. De PVV’fractie spreekt er volgens […]

Touringcar Groepsreizen Stichting Saxion

De Stichting Saxion heeft een aanbesteding geplaatst voor busreizen. Bij de drie vestigingen van Saxion in Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door de kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Voor overheden, bedrijven en […]

Marktconsultatie afvalwaterzuivering Haarlem

Het doel van deze marktconsultatie is primair te achterhalen wat de laatste stand der techniek is op het gebied van afvalwaterzuiveringstechniek, secundair om te komen tot een uitwisseling van gedachten en ideeën over hoe de AWZI van de toekomst er uit moet zien, met de kennis en uitdagingen van nu. Door gemalen te plaatsen, dijken te […]

Vervoer decors en technische materialen theaterproducties HNT

Het Nationale Theater is op zoek naar een Nederlandse vervoerder met ervaring in de Nederlandse theaterbranche en met een geschikt wagenpark. Verder wil de Stichting Het Nederlands Theater dat  het bedrijf is gevestigd binnen redelijke afstand (+/- 50km) van Den Haag. Wil men meewerkende chauffeurs met ervaring bij het bouwen van decors en/of aansluiten van theater-technische […]