Aanbesteding geplaatst voor accijnszegels

De Belasstingdienst heeft een aanbesteding geplaatst voor accijnszegels, maar kan ook worden gezien als weer een aanslag op de Koninklijke Joh. Enschedé. Immers zijn die in 2016 gestopt met het drukken van bankbiljetten, en daarmee verband houdend een  downsizing waardoor heel wat personeel op straat kwam te staan. Enschede ging zich meer toeleggen op andere […]

Wayfinding VU Amsterdam gegund aan Restyle Groep Nederland

Restyle Groep Nederland (RGN) uit Almelo mag de wayfinding leveren voor zowel buiten de gebouwen als in de gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Er waren 5 inschrijvers op deze tender met een waarde van € 250.000,-. De opdracht betreft: – Reguliere opdrachten in de diverse gebouwen op de VU Campus (vervaardiging, vervanging, (ver)plaatsing, […]

Rivas mocht worden geweigerd om voorbehoud prijsindexatie

De situatie was al bekend sinds halverwege juli maar vorige week is ook de uitspraak gepubliceerd, op basis waarvan Zuid-Holland Zuid niet meer bij Rivas jeugdzorg mag inkopen. De zaak draait om prijsindexatie. Hoewel het doorberekenen van gestegen kosten een vrij normale gang van zaken is, kan een aanbesteder dat toch gebruiken als grond om […]