Voedingscentrum besteedt drukwerk aan

Het betreft: hier een aanbesteding van het Voedingscentrum Nederland voor een raamovereenkomst met een looptijd van 24 maanden en eventuele verlengingen.. De opdrachtgever heeft een eenzijdige optie op verlenging van 2 maal de periode van maximaal 12 maanden. De maximale looptijd van de Opdracht bedraagt 48 maanden met en geschatte waarde van € 1.200.000,- De scope […]

Twentse Weg- en Waterbouw mag reconstructie N344 uitvoeren

De aanbesteding reconstructie en groot onderhoud Oude Molen N344 zal worden uit gevoerd door Twentse Weg- en Waterbouw B.V. uit Oldenzaal. Er waren 6 inschrijvers voor deze opdracht met ee waarde van € 4.982.000,-. De opdracht bestaat uit: Het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen. Het opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen. Het aanbrengen van (cementloze) betonverhardingen. Het uitvoeren […]