Groningen plaatst aanbesteding theaterlicht Stadsschouwburg en Oosterpoort

De gemeente Groningen heeft een aanbesteding geplaatst voor  het leveren en installeren van Orkestlicht, Vast Licht, Los Licht, een Dimmerinstallatie en een Lichtcomputer voor SPOT Groningen. Er is gekozen om deze opdracht op te delen in percelen. Opdrachtgever zoekt één Opdrachtnemer per perceel voor deze opdracht. Perceel 1 Orkestlicht grote zaal De Oosterpoort geraamde waarde € […]

Herinrichting St. Jacobsstraat 200 Utrecht gegund aan Facilicom Solutions

Het betreft hier het uitvoeren van het masterplan Utrecht,( herinrichting stationsgebied) en dan specifiek het project verhuizing Inspectie van het Onderwijs (IvhO) van Park Voorn naar het pand St. Jacobsstraat 200 te Utrecht. Hiertoe dient het gebouw aangepast te worden naar de nieuwe uitgangspunten voor een rijkskantoor, inclusief de gewenste beveiligingsmaatregelen en uiteraard specifieke wensen van […]

Van Nieuwenhuizen ontbindt DigiInhuur Deloitte

Minister Cora van Nieuwenhuizen ontbindt een contract met Deloitte voor de levering van Digi-inhuur. Dat blijkt omdat het DigiInhuur niet geleverd wordt, zoals afgesproken. Daarmee volgt zij het eerdere BIT-advies dat ertoe strekte na navraag het contract te beëindigen bij onduidelijkheid over de levering. “Reden hiervoor is dat de leverancier al enige tijd in verzuim […]

Rotterdam besteedt onderhoud hekwerken sportparken aan

Sportbedrijf Rotterdam, een zelfstandige B.V. ,et de gemeente Rotterdam als enige aandeelhouder heeft een aanbesteding geplaatst voor het onderhoud op circa 45 sportparken in de gemeente Rotterdam. Het werk bestaat uit o.a het nemen van verkeersmaatregelen, het verwijderen van poorten en hekken, het plaatsen van poorten en hekken en de bijbehorende grondwerkzaamheden. Doel van de […]