Weekendspecial: Verbuigingen en andere taalflaters op AN

Regelmatig krijgen we bericht dat er in onze koppen en artikelen wel eens een t ontbreekt waar hij er eigenlijk wel had moeten staan. Weten wij dan niet op de redactie dat het soms stam+t is. Jawel hoor, als de beste, maar helaas geen garantie dat het nooit misgaat. Degene die zich er het meest […]

VWS besteedt levering medicinale wiet aan

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport heeft een aanbesteding geplaatst voor de levering van medicinale Canabis van constante kwaliteit. Doel van de aanbesteding is om twee leveranciers/dienstverleners te selecteren waarmee een een raamovereenkomst en GA(C)P-overeenkomst kan worden afgesloten. De initiële duur van de raamovereenkomst is voor 4 jaar. Daarna is er maximaal twee maal de […]

Zaanstad gunt boomonderhoud aan “KZ” Aanneming & Groenvoorziening

De gemeente Zaanstad had op haar aanbesteding voor het bomenonderhoud 5 rechtsgeldige aanbiedingen gehad. Van de 5 is “KZ” Aanneming & Groenvoorziening B.V. geselecteerd voor deze overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, met een optie tot verlenging van 1 keer 3 jaar. Er kan gebruikt gemaakt worden van deze optie indien […]

Gunning zonder voorafgaande bekendmaking in Venlo

Truckstop Exploitatie B.V. mag van de gemeente Venlo de uitbreiding van parkeerplaatsen aan de James Cookweg te Venlo verzorgen. Het is een aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf daar de aanbesteding buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt. De gemeente Venlo is op basis van deze situatie voornemens om de overeenkomst zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure te […]

Aannemersselectie Nieuwbouw IKC IJsselmonde

De Stichting BOOR heeft het voornemen om op de huidige locatie van basisschool De Kubus locatie Heindijk 20 in Rotterdam nieuwbouw te plegen voor Integraal Kindcentrum IJsselmonde (hierna IKC IJsselmonde). Ten behoeve van bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden is de aanbestedende dienst van plan één inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven. De […]

Motie om omgekeerd aanbesteden

Kamerlid Roy van Aalst heeft een motie ingediend voor “omgekeerd aanbesteden”. Wat is dat nu weer? Nou dat hangt er ook weer een beetje vanaf, wie je het vraagt, maar volgens sommigen is dit dan het ei van Columbus dat er volgens onze redactie niet is, als “manier waarop aanbesteden werkt”. We wilden al wat […]

vaarroute Ezumazijl – Oostmahorn gegund aan HAZ Infra

De aan HAZ Infra B.V. uit Hasselt gegunde opdracht van de gemeente Gemeente Noardeast-Fryslân (Noordoost  Friesland) bestaat uit het aanleggen van een vaarroute tussen Ezumazijl en Oostmahorn. Het gaat hier om het doortrekken van de Súd-Ie naar Oostmahorn. Naast het verruimen van de watergang moeten er op diverse plaatsen beschoeiing worden aangebracht. Tevens zullen er verschillende bijkomende […]

Sanering tuinen met diffuus lood Zaanstad aanbesteed

De gemeente Zaanstad heeft een aanbesteding geplaatst voor Sanering van de tuinen bij woningen. In de gemeente Zaanstad is sprake van een diffuse verontreiniging met lood in particuliere tuinen. De bron hier van is de voormalige loodwit industrie. De gemeente Zaanstad saneert in overleg met de bewoners deze tuinen. Na de sanering moeten de gezondheidsrisico’s zijn […]

Uitbreiding en verbouwing museum Arnhem gegund aan Rots Bouw

Na strubbelingen in eerdere trajecten, zie ook Oplossing voor Museum Arnhem aanstaande en Lot museum Arnhem over verkiezingen heen getild is er dan toch een bouwer gevonden en wordt de bouw gegund aan Rots Bouw B.V. uit Aalten. Op 14 februari 2019 is de opdracht opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding betreft –volgens de tender– een wezenlijk andere aanpak: De […]

Bizob en Bouwend Nederland schoven in bijeenkomst aan

BIZOB (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant) en Bouwend Nederland hadden op 3 juli jl. een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders van gemeenten en directies vanuit de bouwsector in de regio Oost Brabant. Naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten tussen Bizob en Bouwend Nederland en uit onderzoek gehouden door UniPartners Tilburg (academisch adviesbureau gelieerd aan de Universiteit van […]

Fietsknooppuntennetwerkbordjes Drenthe aanbesteed

Het Recreatieschap Drenthe heeft een aanbesteding geplaatst voor de vervanging van de huidige …bordjes. Het gaat overigens niet alleen om de vervanging van de huidige 3260 bordjes maar ook is opgenomen in de aanbesteding 35 lessenaars, 55 staanders, 650 panelen, 40 bermpalen en 50 bermplanken. Het demonteren van de huidige bordjes als die op de […]

Herinrichting Venuslaan Eindhoven gegund aan F.P.H. Ploegmakers B.V.

De gemeente Eindhoven heeft de herinrichting (groot onderhoud) van de Venuslaan, Tucanstraay en Schildstraat gegund aan F.P.H. Ploegmakers B.V. uit Vinkel. Het volledig profiel van gevel tot gevel zal worden aangepast, er komt meer groen en tevens wordt (deels) een apart regenwaterriool aangelegd. Eerder was Ploegmakers actief in Eindhoven bij het aanleggen van een waterstructuur […]