Den Haag geeft sociale ondernemers voorrang bij overheidsopdrachten

GreenFox Social Return en Nelis glazenwasserij hebben een erkenning ontvangen, voor hun ambities. De beide Haagse ondernemingen behoren tot de meest sociale bedrijven van Nederland. Zij hebben de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) gehaald en daarvoor het certificaat PSO30+ gekregen. Deze pioniers op het gebied van sociaal ondernemen zetten zich al jaren […]

Doortrappen regio Amsterdam aanbesteed

De afgelopen jaren is het aantal slachtoffers onder fietsende ouderen (65+) in de regio flink gestegen. Het aantal ernstig gewonden is tussen 2007 en 2016 meer dan verdubbeld (SWOV, 2018). De urgentie om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid onder deze doelgroep te verbeteren is hoog. De Vervoerregio Amsterdam en de regiogemeenten willen om deze […]

Consessieovereenkomst Hof aan de Dijkstraat Lichtenvoorde

Doel van deze door de gemeente Oost Gelre geplaatste aanbesteding is het selecteren en het door middel van een concessieovereenkomst contracteren van een opdrachtnemer welke in staat is om in het plangebied “Hof aan de Dijkstraat” te Lichtenvoorde te komen tot een definitieve planontwikkeling (de opdracht). Daartoe behoren zowel het ontwerpproces als aankoop van gronden […]

Herinrichting Vogelbuurt Berkel en Rodenrijs

De gemeente Lansingerland heeft een aanbesteding geplaatst voor de herinrichting van de Vogelbuurt in Lansingerland. De aanbesteding omvat het integraal herinrichten van de openbare ruimte van het project wijkgerichte aanpak Vogelbuurt te Berkel en Rodenrijs. Voor de realisatie wijkgerichte aanpak van de integrale herinrichting van de Vogelbuurt zijn 3 deelgebieden aangemerkt: Arendshof e.o. Blauwborst e.o. […]

Renovatie buitensportaccomodaties Culemborg gegund aan van Wijlen

De gemeente Culemborg heeft de renovatie van haar buitensportaccommodaties gegund aan het inmiddels 85 jarige Aannemersbedrijf van Wijlen B.V. uit Sprang-Capelle. Er waren 5 inschrijvers op deze opdracht met een waarde van € 1.575.708,-. Beduidend minder dan de geraamde waarde van 3,8 miljoen.      

Prorail besteedt overkapping station Almere aan

Prorail heeft een aanbesteding geplaatst voor het conserveren en vervangen van de overkapping van Almere Centraal. De scope van dit werk bestaat uit:  Overkapping: schilderen stalen vakwerkconstructie, vervangen risicovol draadglas door veiligheidsglas, reparaties aan beschadigde onderdelen, toepassen zonnepanelen op plat dak en zonnecellen integreren in deel van de glasgevel. Het station Almere Centrum moet een veilige […]

Meervoudig onderhandse aanbesteding Gymnastiekmateriaal Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het afsluiten van een meerjarige overeenkomst voor inspectie, onderhoud, vervanging en levering van gymnastiekmateriaal. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit: het uitvoeren van jaarlijkse inspecties; het jaarlijks certificeren van gymnastiekmateriaal; het uitvoeren licht onderhoud; […]

Gisteren besloten over Algeridacorridor, brug nog onzeker

Dinsdag is besloten over de Algeracorridor, een nieuwe oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch door de bestuurders van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat berichten deze overheden in een gezamenlijk persbericht. Tegelijk stelt een toehoorder van de marathonzitting dat de nieuwe brug tussen Ridderkerk en Krimpen […]

Combinatie Slokker Vastgoed/Lont wint tender Skoatterwâld

Samen met Bouwbedrijf Lont gaat Slokker Vastgoed in de wijk Skoatterwâld in Heerenveen het plan ‘De Treffe’ (De Eilanden) ontwikkelen. Bijzonder is dat zowel de gemeente Heerenveen als de bewoners uit de wijk samen het winnende plan hebben uitgekozen. Uit de ingediende plannen scoorde het plan van Slokker het beste. In het plan ‘De Treffe’ […]

Herstel vliesgevel Koningskade 4, Den Haag aanbesteed door RWS

Rijkswaterstaat heeft een aanbesteding geplaatst voor het herstel van de vliesgevel van het kantoorpand Koningskade 4. Dat is wel opmerkelijk omdat in 2003 het pand  een ingrijpende opknapbeurt ondergaan heeft. Dit werd uitgevoerd door Boele & van Eesteren, HBG Utiliteitsbouw en Hillen & Roosen. Ooit stond het gebouw te boek als een ‘sick building’. Na de […]

Giethoorn wil drukriolering aanleggen

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de aanleg van een drukriolering in Giethoorn. Het gaat om het gedeelte aan de westkant (evenzijde) van het Binnenpad, tussen de Cornelisgracht en de Kerkweg. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het: opnemen van […]

Aanbesteding Verduurzaming gemeentehuis Drimmelen stopgezet

Op Aanbestedingsnieuws brachten we het u zo mooi, de aanbesteding van de verduurzaming van het gemeentehuis.  Een aangename werk,- en verblijfsruimte gecombineerde met een gasloze verwarming en zonnepanelen. Zie hiervoor Verduurzamen gemeentehuis Drimmelen aanbesteed. Het mocht echter niet zo zijn, ondanks een marktconsultatie verleden jaar, is er op de aanbesteding volgens de gemeente geen rechtsgeldige inschrijving […]