Lening Innovatiefonds NH voor digitaal alternatief plastic festivalmunt

Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft Airchip B.V. een lening van €296.000 gegeven. Met deze financiering ontwikkelt het bedrijf een mobiel betaal- en ticketingplatform dat de plastic festivalmunt vervangt.  Airchip vervangt de plastic munt door een digitaal alternatief. Airchip is geboren uit een frustratie rondom onnodig wachten en inefficiëntie in het doorsnee festivalproces. Het vervangen van fysieke toonbanken […]

Aanbesteding geplaatst voor Boomroosters Coolsingel

Deze aanbesteding betreft het inmeten, technisch uitwerken, maken, leveren en aanbrengen van stalen boomroosters op de Coolsingel (westzijde) in de wijk Cool in de gemeente Rotterdam. De doelstelling van de opdracht is het selecteren van een opdrachtnemer, die in staat is, om de ter beschikking gestelde detailtekening en de gegeven randvoorwaarden uit te werken tot een […]

Den Haag geeft sociale ondernemers voorrang bij overheidsopdrachten

GreenFox Social Return en Nelis glazenwasserij hebben een erkenning ontvangen, voor hun ambities. De beide Haagse ondernemingen behoren tot de meest sociale bedrijven van Nederland. Zij hebben de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) gehaald en daarvoor het certificaat PSO30+ gekregen. Deze pioniers op het gebied van sociaal ondernemen zetten zich al jaren […]

Doortrappen regio Amsterdam aanbesteed

De afgelopen jaren is het aantal slachtoffers onder fietsende ouderen (65+) in de regio flink gestegen. Het aantal ernstig gewonden is tussen 2007 en 2016 meer dan verdubbeld (SWOV, 2018). De urgentie om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid onder deze doelgroep te verbeteren is hoog. De Vervoerregio Amsterdam en de regiogemeenten willen om deze […]