VWS besteedt levering medicinale wiet aan

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport heeft een aanbesteding geplaatst voor de levering van medicinale Canabis van constante kwaliteit. Doel van de aanbesteding is om twee leveranciers/dienstverleners te selecteren waarmee een een raamovereenkomst en GA(C)P-overeenkomst kan worden afgesloten. De initiële duur van de raamovereenkomst is voor 4 jaar. Daarna is er maximaal twee maal de […]

Zaanstad gunt boomonderhoud aan “KZ” Aanneming & Groenvoorziening

De gemeente Zaanstad had op haar aanbesteding voor het bomenonderhoud 5 rechtsgeldige aanbiedingen gehad. Van de 5 is “KZ” Aanneming & Groenvoorziening B.V. geselecteerd voor deze overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, met een optie tot verlenging van 1 keer 3 jaar. Er kan gebruikt gemaakt worden van deze optie indien […]