Gunning zonder voorafgaande bekendmaking in Venlo

Truckstop Exploitatie B.V. mag van de gemeente Venlo de uitbreiding van parkeerplaatsen aan de James Cookweg te Venlo verzorgen. Het is een aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf daar de aanbesteding buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt. De gemeente Venlo is op basis van deze situatie voornemens om de overeenkomst zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure te […]

Aannemersselectie Nieuwbouw IKC IJsselmonde

De Stichting BOOR heeft het voornemen om op de huidige locatie van basisschool De Kubus locatie Heindijk 20 in Rotterdam nieuwbouw te plegen voor Integraal Kindcentrum IJsselmonde (hierna IKC IJsselmonde). Ten behoeve van bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden is de aanbestedende dienst van plan één inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven. De […]

Motie om omgekeerd aanbesteden

Kamerlid Roy van Aalst heeft een motie ingediend voor “omgekeerd aanbesteden”. Wat is dat nu weer? Nou dat hangt er ook weer een beetje vanaf, wie je het vraagt, maar volgens sommigen is dit dan het ei van Columbus dat er volgens onze redactie niet is, als “manier waarop aanbesteden werkt”. We wilden al wat […]