Bouw- en woonrijp maken De Clomp Zeist gegund aan van Asch

De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken van Winkelcentrum De Clomp in Zeist is gegund aan B.V. v/h Fa.H. Van Asch, dat dit jaar 100 jaar bestaat. In 1919 begon de heer H. van Asch met het slepen van bomen uit het bos met zijn paarden en gaat later verder met het leveren van zand, […]

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan

Deze  Design en Build aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex, ter vervanging van het complex dat in oktober 2017 afgebrand is. Het omvat circa 6.500 m2  en bestaat op hoofdlijnen uit:  Een sporthal van 24×44 meter met een hoogte van 9 meter;  Een zwembad bestaande uit twee bassins (wedstrijdbad en doelgroepenbad); […]

Europese aanbesteding belegde broodjes AzM Maastricht

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van belegde broodjes aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van twee  jaar met een optie tot verlenging van twee  maal twee  jaar. Het gaat hierbij om broodjes voor het personeelsrestaurant […]

Wijziging Gids Proportionaliteit voor tenderkosten

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het ontwerpbesluit wijziging aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit en het ARW 2016.Die zullen worden aangepast in verband met tenderkostenvergoedingen Dat is een uitwerking van de motie 106 in het aanbestednigsdossier van de leden Van den Berg en Wörsdörfer. […]