Gescheperde schapenbegrazing zuidoost Friesland

Aanbestedingsnieuws heeft al vaak over schapen en begrazingen gehad. Dat maakt het bijna vanzelfsprekend dat we een nieuwe aanbesteding op dit gebied ook vermelden. Staatsbosbeheer plaatst deze aanbesteding met het doel , het selecteren en contracteren van één opdrachtnemer, die voorziet in het uitvoeren van verscheidene diensten voor natuurreservaten en het participeren in klussen, activiteiten en […]

Zwolle gunt ROVA jachtgebied tegen processierupspaniek

De processierupsbestrijding, zoals vele Brabantse en Limburgse gemeenten aan den lijve hebben ondervonden, moet plaatsvinden in april. Later is te laat, dan tiert het welig. Zwolle heeft daarin aan ROVA de opdracht gegeven om de nesten weg te halen maar krijgt nu zo veel meldingen, vele honderden, van de eikenprocessierups-aanwezigheid, waardoor ROVA alleen maar langs […]

Vier offertes voor busvervoer in de streek IJssel-Vecht

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben vier inschrijvingen ontvangen op de Europese aanbesteding voor het verzorgen van het busvervoer in de streek IJssel-Vecht. Dit gebied bestaat uit delen van alle drie de provincies (West-Overijssel, grote delen van Flevoland en de Veluwe in Gelderland). De vervoerbedrijven die een aanbod hebben gedaan zijn Arriva, Connexxion, EBS […]