Vakgroep Aanbestedingsrecht Pianoo heeft Visie op ramen

De vakgroep van aanbestedingsrecht van PIANOo, , heeft een visie gepresenteerd op het ramen van de opdracht.  De waarde van een opdracht is een indicator voor welk deel van de Aanbestedingswetgeving van toepassing is. Wanneer de opdracht de tweejaarlijks per sector vastgestelde drempel overschrijft, moet Europees worden aanbesteed. In deze visie op ramen gaat de vakgroep […]

Grapperhaus informeert Kamer over gunning nieuw tapsysteem

Minister Grapperhaus heeft per brief antwoorden gegeven over de nieuwe leverancier van tapsystemen voor telefoontaps. De kersverse leverancier voor de tapsystemen is tevens producent van clustermunitie. Aj… Dat mag helemaal niet., van de AFM. Clusterbommen (-granaten, -raketten) spatten uit elkaar in weer nieuwe munitie nadat het doel heeft getroffen en zijn daarmee zeer schadelijk, niet […]

College Renkum stemt in met gunning slimme openbare verlichting

In de komende 2,5 jaar worden in Renkum circa 3.000 lantaarnpalen en 6.000 lampen vervangen en voorzien van duurzame en slimmere openbare verlichting. Hiermee voldoet Renkum met betrekking tot de openbare verlichting in 2022 aan de klimaatdoelstellingen 2030, met een energiebesparing van meer dan 50%. Aanleiding voor de aanbesteding zijn de sterk verouderde lantaarnpalen en […]