Feringa-zaak: Onaanvaardbare inschrijving vereist standvastige nee

In een uitspraak van Croon en Unica tegen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de kort gedingrechter bepaald dat de opdracht ten aanzien van installaties van het Feringa gebouw niet gegund mag worden. De opdracht voor de bouw is voorlopig gegund aan Ballast Nedam, zo berichtte de de RUG 22 februari. De combinatie van Croon, Unica […]

Leeuwarden gaat anders maaien voor bloemen

Sinds 2018 worden wegbermen en grasvelden in de gemeente Leeuwarden minder vaak of anders gemaaid. Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente de diversiteit van flora en fauna stimuleren. Omdat duidelijk zichtbaar is dat de gemeente op bepaalde plekken minder of anders maait, ontstonden vragen bij inwoners van de gemeente. Met een maaikaart die de […]

Nieuwbouw Dongemond College te Raamsdonkveer

De nieuwbouw voor het Dongemond College in Raamsdonksveer betreft een nieuwbouw onderwijsgebouw van ca. 2.000 m2 verdeeld over twee bouwlagen en een half verdiepte kelder. In het ontwerp zijn meerdere leslokalen, een aula en een collegezaal opgenomen. Ook is de benodigde aandacht voor duurzaamheid door de uitganspunten van frisse scholen klasse B, all-electric, een epc […]

Provincie Friesland plaatst aanbesteding voor N358 de Skieding Fase 1

Deze aanbesteding betreft het traject Blauwforleat-Friesepalen op de N358. Het wegvak vormt onderdeel van de provinciale weg N358 Blauforleat – Frieschepalen/A7. Deze weg is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg (GOW). De weg kenmerkt zich door veel bebouwing vlak langs de weg met veel perceelaansluitingen direct op de weg. Doordat de rest van de route is opgewaardeerd is […]