IenW en PIANOo zoeken beste inkoop voor koopwijsprijs 2019

De zoektocht naar het meest vooruitstrevende MVI-project van 2019 is geopend. Heeft u een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)? Meld u dan nu aan voor de KoopWijsPrijs 2019. De prijs is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om projecten die door publieke organisaties […]

Nieuwbouw basisschool “De Wegwijzer” Haarlem aanbesteed

De huidige basisschool de Wegwijzer is gelegen aan de Stalpaertstraat in de wijk Ovedie in Alkmaar en is aan vervanging toe. In het huidige pand is naast basisschool de Wegwijzer ook Kinderopvang SKOA (Stichting Kinderopvang Alkmaar )gevestigd. SKOA draagt zorg voor de dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar en de naschoolse opvang van […]

Onderhoud begraafplaatsen gemeente Westerveld gegund aan GroenTotaal

Het betreft hier beheer en onderhoud, en het uitvoeren van een aantal verbeteringen die moeten leiden tot efficiënter onderhoud, functioneler gebruik en een betere beleving van de begraafplaatsen in de dorpen Diever, Dwingeloo, Havelte, Uffelte, Vledder en Wapserveen. Deze verbeteringen zijn samen met de uitvaartverenigingen geïnventariseerd en vastgelegd. Daarnaast maakt grafdelving onderdeel uit van de overeenkomst. Er waren vijf inschrijvers op deze […]

Zoetermeer gaat recreatief zwembad sluiten en nieuw zwembad bouwen

Berichten we eerst nog over de duurzaamheidsmaatregelen waarmee het buitenwembad van Bodegraven van 50meter naar 25meter is teruggebracht, vandaag kunnen we melden dat Zoetermeer een nieuw zwembad gaat bouwen in het van Tuyllpark. Het huidige zwembad de Driesprong is namelijk “aan het einde van haar levensduur”, volgens de gemeente Zoetermeer. En dat moet worden gesloten. […]

Prorail houdt marktconsultatie ATB

Prorail houdt een marktconsultatie voor automatische treinbeïnvloeding. Deze marktconsultatie is een voorbereiding op de een voorgenomen aanbesteding van landelijk signaalmetingen van Automatisch Trein Beïnvloeding Eerste Generatie (ATBEG). Deze uitvraag betreft alleen de meting van de ATBEG-codes, die jaarlijks worden uitgevoerd op de aangegeven trajecten + extra incidentele inzet waar een specifieke behoeft is ontstaan. Uiteraard […]