Aanbesteding van grootschalige vervanging Buitenverlichting Borne

De gemeente Borne heeft een aanbesteding geplaatst voor de grootschalige vervanging openbare buitenverlichting  inclusief beheer en onderhoud. De Opdracht omvat de vervanging en verduurzaming van alle conventionele openbare buitenverlichting binnen de gemeente Borne (en optioneel de binnen de gemeente aanwezige conventionele openbare buitenverlichting van Welbions), alsmede het beheer en onderhoud van het gehele OVL-Areaal en mogelijk […]

Rotondes Provincialeweg en herinrichting Berkhouterweg gegund aan BAM Infra

De gemeente Hoorn heeft de opdracht tot herinrichting van twee rotondes op de provinciale weg en de herinrichting van de Berkhouterweg gegund aan BAM Infra uit Gouda. De waarde van de opdracht is € 5.175.000,-. BAM Infra was de enige inschrijver op deze opdracht die aanvangt op 26 augustus 2019. Bron: Tenderned, 13 juni 2019

Brandweer Groningen enthousiast over multitoepasbare hefkussens

De brandweer in Groningen beschikt sinds kort op alle eenheden over hefkussens. De hefkussens zijn aangeschaft met het oog op aardbevingen en worden gebruikt om zware objecten te heffen en zo te verplaatsen en/of vast te zetten. De ploegchef van Ten Boer John Bos is enthousiast: “De hefkussens zijn aangeschaft met het oog op de gevolgen […]

Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning 2019

De nieuwste inkoopplanning van juni 2019 van Rijkswaterstaat is nu in te zien. Voor een aantal projecten is een factsheet beschikbaar met aanvullende informatie, er is een mutatieoverzicht van GWW-werken groter dan 100 miljoen, een overzicht van GWW-opdrachten per type inkoopsegment en een atlas voor prestatiecontracten Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde […]