Gelderland weert reeën met zandbak (en afschot)

In Gelderland en volgens Gelderland ook in Utrecht wordt een proef gehouden met zandbakken langs de weg. Dat is een proef om te onderzoeken welke maatregelen het best werken om aanrijdingen met reeën te voorkomen. De proef gaat 4 jaar duren. Er is 24 kilometer weg in de proef betrokken: 6 kilometer op de Utrechtse Heuvelrug […]

Rijkswaterstaat plaatst geen duurzame Paddepoelsterbrug

Over het Van Starkenborghkanaal in Groningen komt voorlopig geen vervangende brug in verband met het hoge risico op aanvaringen. In het afgelopen anderhalve jaar zijn drie aanvaringen geweest waarbij het beweegbare deel van de Paddepoelsterbrug bij de laatste aanvaring van het landhoofd is gestoten. De brug is sindsdien buiten werking. Nu heeft Rijkswaterstaat zijn inkoopbehoefte aangepast, […]

TenderNed is down

TenderNed iswas down, volgens ons eigen checken en andere meldingen op TenderNed de gehele Pinksteren. Wellicht is het dan ook vanwege de Pinksteren dat er ook geen melding van is gegeven, door TenderNed zelf. Als het niet kabinetsbeleid is dat op de feestdag niet gewerkt moet worden maar de uitstorting van de Heilige Geest over […]