Aanbesteding opvang slachtoffers huiselijk geweld Noord- en Midden-Limburg

De inkoopsamenwerking Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGRSDLN) heeft een aanbesteding geplaatst voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, “blijf-van-mijn-lijfhuizen”. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld. Met geweld wordt bedoeld “geweld in huiselijke kring”, geweld in instellingen/inrichtingen en geweld door vrijwilligers/ mantelzorgers. Bij huiselijke kring […]

Cashen met open house in Almelo

De Jonge heeft gereageerd op vragen van SP/kamerlid Maarten Hijink over het bericht dat zorggelden door de directeur zijn vergokt in casino´s in Las Vegas. Dat zou zijn gelopen via het Almelose zorgbureau Victorie, dat door de gemeente was ingehuurd voor WMO-zorg via een Quasi Inhouse systematiek, voor de maatwerkvoorziening ´Beschermd Wonen´. Zorggelden zijn gebruikt […]

Engineering & Construct opgave nieuwbouw basisschool met kindopvang de Berk

Stichting Leerrijk! in Kaatsheuvel heeft een aanbesteding geplaatst voor een engineering en constructie opgave ten bate van de nieuwbouw van Kindcentrum de Berk. Door Carree Architecten (Zaandam) is het eerste schetsontwerp opgeleverd.  Het nieuwe pand wordt ontwikkeld volgens het concept van Huren als een Eigenaar en voldoet aan de eisen van een ‘Frisse School’: een […]